Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Construction and operation of the Richard James engine

Tomasz Kędziorek

Abstract

The purpose of the thesis was to perform thermodynamic calculations of the Richard James engine, determine the correct operating parameters and FEM computer analysis. Thermodynamic calculations were made for two theoretical cycles, taking into account engine data, and thermodynamic calculations were carried out for the changed compression ratio in order to optimize the operating parameters. The theoretical part presents the types of internal combustion engines, discusses the types of power supply for gasoline engines and presents engines with unusual structure and operation for comparison with the engine of Richard James. In the third chapter thermodynamic calculations were carried out. A James engine model was made, including basic parts and literature data. Then, FEM computer analysis was performed three times. The first consisted in determining the stresses of the engine loaded with inertia forces at a speed of 100 rpm, then the speed was increased to 1000 and the analysis was carried out again. The last procedure was FEM analysis for the engine model loaded with combustion pressure forces obtained from thermodynamic calculations for the correct circulation of the engine. After completing the analysis, the obtained results were presented and compared, and the problems of the real engine were described.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Kędziorek (FACME) Tomasz Kędziorek,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Budowa i działanie silnika Richarda Jamesa
Supervisor
Zdzisław Chłopek (FACME/IV) Zdzisław Chłopek,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Maciej Tułodziecki (FACME/IV) Maciej Tułodziecki,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2188
Reviewers
Jakub Lasocki (FACME/IV) Jakub Lasocki,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Maciej Tułodziecki (FACME/IV) Maciej Tułodziecki,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
silnik spalinowysilnik benzynowysilnik o zapłonie iskrowymsilnik ZIwtrysk paliwasilnik Richarda Jamesaanaliza komputerowaobliczenia termodynamiczne
Keywords in English
internal combustion enginepetrol enginespark ignition engineSI engineFuel InjectionRichard James enginecomputer analysisthermodynamic calculations
Abstract in Polish
Celem pracy było wykonanie obliczeń termodynamicznych silnika Richarda Jamesa, wyznaczenie prawidłowych parametrów pracy oraz analiza komputerowa MES. Wykonano obliczenia termodynamiczne dla dwóch teoretycznych obiegów z uwzględnieniem danych silnika oraz wykonano obliczenia termodynamiczne dla zmienionego stopnia sprężania w celu optymalizacji parametrów pracy. W części teoretycznej przedstawiono rodzaje silników spalinowych, omówiono rodzaje zasilania benzynowych silników oraz przedstawiono silniki o nietypowej budowie i działaniu celem porównania z silnikiem Richarda Jamesa. W rozdziale trzecim przeprowadzono obliczenia termodynamiczne. Został wykonany model silnika Jamesa, z uwzględnieniem podstawowych części oraz danych z literatury. Następnie trzykrotnie wykonano analizę komputerową MES. Pierwsza polegała na wyznaczeniu naprężeń silnika obciążonego siłami bezwładności dla prędkości 100 obr/min, następnie zwiększono prędkość do 1000 i wykonano analizę jeszcze raz. Ostatnim zabiegiem było przeprowadzenie analizy MES dla modelu silnika obciążonego siłami ciśnienia spalania uzyskanym z obliczeń termodynamicznych dla prawidłowego obiegu silnika. Po zakończeniu analiz przedstawiono i porównano otrzymane wyniki oraz opisano problemy rzeczywistego silnika.
File
  • File: 1
    275302-Tomasz_Kędziorek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35543

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe5d4688e0236460ab49c502a5490b410/
URN
urn:pw-repo:WUTe5d4688e0236460ab49c502a5490b410

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page