Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The opinion of the efficiency of investment undertaking on the example of The Installation of Thermal Transforming Dangerous Wastes

Magdalena Śliwa

Abstract

The present study to part and the tasks of investment in functioning and the development of present enterprises. The indication of the part of the investment is his aim in the development of present enterprises and the methods of the opinion of the risk of the investment. Theoretical questions connected enterprise and his investment activity were talked over in first chapter. The attention was turned on the notion of the investment and their kinds, and also place in the strategy of the enterprise here. The part of time and risk in the efficiency of the investment was also described in him. The last part of the chapter was lighted the way stay on presenting questions connected with investment projects. Methods applied to the opinion of investment projects were introduced in second chapter. The attention was turned on features and the kinds of the bill of the investment and the chosen methods of the opinion of the risk of investment projects. Third undressed the character poznawczo has – empirical and he makes up the analysis of the investment project: The installation Neutralizes Wastes in the firm The alpha Ltd . Undressed he contains the description of the planned investment and also the prognosis of the bill of results.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Magdalena Śliwa (CESS) Magdalena Śliwa,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Ocena efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego na przykładzie Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Niebezpiecznych
Supervisor
Irena Bielecka (CESS) Irena Bielecka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Włodzimierz Puliński (CESS) Włodzimierz Puliński,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Irena Bielecka (CESS) Irena Bielecka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
inwestycja, efektywność, przedsięwzięcie, metody, oceny projektów inwestowania
Keywords in English
investment, efficiency, enterprise, methods, the opinion of investment projects
Abstract in Polish
Opracowanie niniejsze odnosi się do roli i zadań inwestycji w funkcjonowaniu i rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Jego celem jest wskazanie roli inwestycji w rozwoju współczesnych przedsiębiorstw oraz metod oceny ryzyka inwestycji. W rozdziale pierwszym omówione zostały zagadnienia teoretyczne związane przedsiębiorstwem i jego działalnością inwestycyjną. Zwrócono tutaj uwagę na pojęcie inwestycji i ich rodzaje, a także miejsce w strategii przedsiębiorstwa. Opisana w nim także została rola czasu oraz ryzyka w efektywności inwestycji. Ostatnia część rozdziału poświecona została na zaprezentowanie zagadnień związanych z projektami inwestycyjnymi. W rozdziale drugim przedstawiono metody stosowane do oceny projektów inwestycyjnych. Zwrócono w nim uwagę na cechy oraz rodzaje rachunku inwestycji oraz wybrane metody oceny ryzyka projektów inwestycyjnych. Rozdział trzeci ma charakter poznawczo – empiryczny i stanowi analizę projektu inwestycyjnego: Instalacji Unieszkodliwiania Odpadów w firmie Alfa Sp. Z O.O. Rozdział zawiera opis planowanej inwestycji, a także prognozę rachunku wyników.
File
  • File: 1
    262112_praca_licencjacka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11269

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe5984106995449129af31a02489bd649/
URN
urn:pw-repo:WUTe5984106995449129af31a02489bd649

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page