Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Czytanie społecznościowe: analiza istniejących rozwiązań i projekt nowych funkcji i zastosowań

Michał Jan Buczek

Abstract

The subject of this thesis is the realization of the idea of social reading in the era of digital publishing, which remove the physical limitations of traditional books. The starting point was the analysis of the development of ideas annotate books - annotations over the centuries. As part of the thesis developed a number of modifications and extensions Annotation Studio project, which involved the introduction of filtering function annotation and creating a cloud of tags, created on the basis of the annotation tags. Implemented functions, combining the data with the appropriate logic, opening up new possibilities for the use of digital annotation. Annotation Studio application enables placing annotated digital books. Its three main functions are: 1. the creation of meta books, 2. representation of expertise, 3. implementation of the social model of sharing knowledge. The paper discusses the characteristics and functionality of the application Annotation Studio and presents a proposal for its own extensions and modifications, including the manner of their implementation and the vision of their practical use in the concept of social reading. Also the most popular formats of electronic books and the current status of standardization were discussed
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Michał Jan Buczek (WEiTI) Michał Jan Buczek Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Tytuł w języku polskim
Czytanie społecznościowe: analiza istniejących rozwiązań i projekt nowych funkcji i zastosowań
Promotor
Marek Średniawa (WEiTI/IT) Marek Średniawa Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka dyplomująca
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka prowadząca
Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)
Kierunek / specjalność studiów
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
30-09-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Marek Średniawa (WEiTI/IT) Marek Średniawa Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI) Danuta Ojrzeńska-Wójter (WEiTI/IT) Danuta Ojrzeńska-Wójter Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Słowa kluczowe w języku polskim
czytanie społecznościowe, adnotacje, web 2.0, annotation studio, chmura znaczników
Słowa kluczowe w języku angielskim
Social reading, annotation, web 2.0, annotation studio, tag cloud
Streszczenie w języku polskim
Przedmiotem pracy jest realizacja idei czytania społecznościowego w dobie wydawnictw elektronicznych, które usuwają ograniczenia fizyczne tradycyjnych książek. Punktem wyjścia była analiza rozwoju idei adnotowania książek – marginaliów na przestrzeni wieków. W ramach pracy dyplomowej opracowano szereg modyfikacji i rozszerzeń projektu Annotation Studio, które polegały na wprowadzeniu funkcji filtracji adnotacji oraz tworzenia chmury znaczników, stworzonej na podstawie znaczników adnotacji. Zaimplementowane funkcje, łącząc ze sobą dane z odpowiednią logiką, otwierają nowe możliwości wykorzystania adnotacji cyfrowych. Aplikacja Annotation Studio umożliwia opatrywanie adnotacjami książek cyfrowych. Jej trzy główne funkcje to: 1. tworzenie meta książek, 2. reprezentacja specjalistycznej wiedzy, 3. realizacja społecznościowego modelu współdzielenia wiedzy. W pracy omówiono specyfikę i funkcjonalność aplikacji Annotation Studio oraz przedstawiono własną propozycję jej rozszerzeń i modyfikacji, z uwzględnieniem sposobu ich implementacji oraz wizją ich praktycznego wykorzystania w koncepcji czytania społecznościowego. Omówiono także najpopularniejsze formaty książek elektronicznych oraz bieżący stan ich normalizacji.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Michał_Buczek_Praca_Inzynierska_20_09_2016.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 14053

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe5938dae461941c6832de84423cc0f45/
URN
urn:pw-repo:WUTe5938dae461941c6832de84423cc0f45

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony