Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Social reading: analysis of existing solutions and the design of new features and usage of applications

Michał Jan Buczek

Abstract

The subject of this thesis is the realization of the idea of social reading in the era of digital publishing, which remove the physical limitations of traditional books. The starting point was the analysis of the development of ideas annotate books - annotations over the centuries. As part of the thesis developed a number of modifications and extensions Annotation Studio project, which involved the introduction of filtering function annotation and creating a cloud of tags, created on the basis of the annotation tags. Implemented functions, combining the data with the appropriate logic, opening up new possibilities for the use of digital annotation. Annotation Studio application enables placing annotated digital books. Its three main functions are: 1. the creation of meta books, 2. representation of expertise, 3. implementation of the social model of sharing knowledge. The paper discusses the characteristics and functionality of the application Annotation Studio and presents a proposal for its own extensions and modifications, including the manner of their implementation and the vision of their practical use in the concept of social reading. Also the most popular formats of electronic books and the current status of standardization were discussed
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Jan Buczek (FEIT) Michał Jan Buczek,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Czytanie społecznościowe: analiza istniejących rozwiązań i projekt nowych funkcji i zastosowań
Supervisor
Marek Średniawa (FEIT) Marek Średniawa,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marek Średniawa (FEIT) Marek Średniawa,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Danuta Ojrzeńska-Wójter (FEIT) Danuta Ojrzeńska-Wójter,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
czytanie społecznościowe, adnotacje, web 2.0, annotation studio, chmura znaczników
Keywords in English
Social reading, annotation, web 2.0, annotation studio, tag cloud
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy jest realizacja idei czytania społecznościowego w dobie wydawnictw elektronicznych, które usuwają ograniczenia fizyczne tradycyjnych książek. Punktem wyjścia była analiza rozwoju idei adnotowania książek – marginaliów na przestrzeni wieków. W ramach pracy dyplomowej opracowano szereg modyfikacji i rozszerzeń projektu Annotation Studio, które polegały na wprowadzeniu funkcji filtracji adnotacji oraz tworzenia chmury znaczników, stworzonej na podstawie znaczników adnotacji. Zaimplementowane funkcje, łącząc ze sobą dane z odpowiednią logiką, otwierają nowe możliwości wykorzystania adnotacji cyfrowych. Aplikacja Annotation Studio umożliwia opatrywanie adnotacjami książek cyfrowych. Jej trzy główne funkcje to: 1. tworzenie meta książek, 2. reprezentacja specjalistycznej wiedzy, 3. realizacja społecznościowego modelu współdzielenia wiedzy. W pracy omówiono specyfikę i funkcjonalność aplikacji Annotation Studio oraz przedstawiono własną propozycję jej rozszerzeń i modyfikacji, z uwzględnieniem sposobu ich implementacji oraz wizją ich praktycznego wykorzystania w koncepcji czytania społecznościowego. Omówiono także najpopularniejsze formaty książek elektronicznych oraz bieżący stan ich normalizacji.
File
  • File: 1
    Michał_Buczek_Praca_Inzynierska_20_09_2016.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14053

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe5938dae461941c6832de84423cc0f45/
URN
urn:pw-repo:WUTe5938dae461941c6832de84423cc0f45

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page