Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Detection of P wave in ECG curve

Anna Jabłońska

Abstract

Thesis is a description of the computer program, which presents the algorithm for detecting QRS and P-waves in ECG signal. Signals, used to verification this algorithm, come from examinations of healthy people and patients with atrial fibrillation. The Pan-Tompkins algorithm was used to detect QRS complexes. Then, the QRS complex (from the beginning of the Q wave to the end of the S wave) has been fixed as constant value and the signal is filtered by the median filter. This stage give an opportunity to visualise morphology of T and P waves. The P wave is determined due to the assumption that it is immediately before the beginning of the Q wave. P wave may not be detect in the ECG signal. The lack of detected P-wave may be result of the heart rhythm abnormalities. It is characteristic in the state of atrial fibrillation. The algorithm has been tested on ECG signals from two groups of patients: healthy and patients with paroxysmal atrial fibrillation.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Anna Jabłońska (FP) Anna Jabłońska,, Faculty of Physics (FP)
Title in Polish
Wykrywanie załamka P w krzywej EKG
Supervisor
Monika Petelczyc (FP/PCSD) Monika Petelczyc,, Physics of Complex Systems Divison (FP/PCSD)Faculty of Physics (FP)
Certifying unit
Faculty of Physics (FP)
Affiliation unit
Physics of Complex Systems Divison (FP/PCSD)
Study subject / specialization
, Fizyka Techniczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Monika Petelczyc (FP/PCSD) Monika Petelczyc,, Physics of Complex Systems Divison (FP/PCSD)Faculty of Physics (FP) Mateusz Soliński (FP/PCSD) Mateusz Soliński,, Physics of Complex Systems Divison (FP/PCSD)Faculty of Physics (FP)
Keywords in Polish
Załamek P, zespół QRS, migotanie przedsionków, elektrokardiografia
Keywords in English
P wave, QRS, atrial fibrillation, ECG
Abstract in Polish
Praca inżynierska stanowi opis przygotowanego programu komputerowego, przedstawiającego algorytm do detekcji zespołów QRS i załamków P w krzywych otrzymanych w wyniku badania elektrokardiograficznego osób zdrowych oraz chorych z migotaniem przedsionków. Do wyszukiwania załamków Q, R, S zastosowano algorytm Pan-Tompkins. Następnie zespół QRS (od początku załamka Q do końca załamka S) zostaje wyciszony, sygnał jest filtrowany filtrem medianowym, dzięki czemu uwidocznione zostają parametry załamków T oraz P. Załamek P jest wyszukiwany, dzięki założeniu, iż znajduje się bezpośrednio przed początkiem załamka Q. Załamek P może nie występować w sygnale EKG. Brak wyszukanego załamka P może świadczyć o tym, że rytm zatokowy nie jest prawidłowy, jest to charakterystyczne w stanie migotania przedsionków. Algorytm został przetestowany na sygnałach elektrokardiograficznych pochodzących od dwóch grup pacjentów: zdrowych oraz chorych z napadowym migotaniem przedsionków.
File
  • File: 1
    Jablonska_inż_final.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27274

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe562c9d021ec4a109e1dac5e3cdfb37e/
URN
urn:pw-repo:WUTe562c9d021ec4a109e1dac5e3cdfb37e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page