Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Evaluation of residentail building according to CESBA methodic

Marcin Dłużewski

Abstract

Thesis is evaluation of residential sector building according to CESBA methodic prepared for the use of CEC5 project which promotes sustainable buildings in Central Europe. There are eight apartments in the evaluated building. The building will be constructed in Piastów near Warsaw. Maximum amount of points to gain is 1000, points are granted in five categories considering usage of Energy, impact on environment and predicted users comfort. Additionally every category is divided on criteria which helps with focusing on more specific building parameters. In the final stage of thesis result will be analyzed and the ways of improving gained result will be proposed. To the thesis there are attached: Energy characteristic, cost estimate, file cards and calculations needed for evaluation.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Dłużewski (FCE) Marcin Dłużewski,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Ocena budynku wielorodzinnego według metodyki CESBA
Supervisor
Arkadiusz Węglarz (FCE/ICE) Arkadiusz Węglarz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4289
Reviewers
Arkadiusz Węglarz (FCE/ICE) Arkadiusz Węglarz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Szymon Firląg (FCE/ICE) Szymon Firląg,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
metodyka, ocena, CESBA, budynek zrównoważony, CEC5
Keywords in English
methodic, evaluation, CESBA, sustainable building, CEC5
Abstract in Polish
Tematem pracy jest ocena budynku wielorodzinnego według metodyki CESBA przygotowanej na potrzeby programu CEC5 promującego budownictwo energooszczędne w Europie Środkowej. W ocenianym obiekcie znajduje się osiem lokali mieszkalnych. Budynek zostanie wzniesiony w Piastowie pod Warszawą. Maksymalna ilość punktów do uzyskania w ocenie wynosi 1000, punkty przyznawane są w pięciu kategoriach dotyczących miedzy innymi zużycia energii na cele eksploatacyjne, wpływu na środowisko i otoczenie, a także przewidywanego komfortu przyszłych użytkowników obiektu. Dodatkowo każda z kategorii podzielona jest na kryteria pozwalające skupić się na konkretnych parametrach budynku. W końcowym etapie pracy otrzymany wynik zostanie poddany dokładnej analizie. Zaproponowane zostaną także rozwiązania służące poprawie otrzymanego rezultatu i parametrów wpływających na komfort użytkowników. Do pracy załączone zostaną charakterystyka energetyczna budynku, kosztorysy, karty katalogowe, a także obliczenia potrzebne do sprawdzenia części kryteriów.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska -Dłużewski Marcin -243530.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8870

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe52350f356a14eea85dd65d0077429ec/
URN
urn:pw-repo:WUTe52350f356a14eea85dd65d0077429ec

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page