Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Wpływ stopnia nasycenia SAP wodą na przebieg karbonatyzacji betonu

Anita Monika Chmielak

Abstract

The progress in the technology of producing mineral composites entails inventing innovative additives designed to improve the properties of the material, including its resistance to aggressive environmental factors. Some of the recently introduced concrete additives are superabsorbent polymers (SAP), whose leading characteristic is the absorption of significant amounts of water comparing to its weight. This process is used to provide internal curing of concrete, which affects many properties of a hardened composite. The theoretical part of the work contained characteristics, application in industry, influence on concrete properties, as well as methods for dosing superabsorbent polymers. The process of carbonation in concrete and methods of testing were also examined. A definition of concrete durability has been presented, with particular emphasis on the XC exposure class associated with carbonation. The study also contains an overview of the standard requirements for constructions from this exposure class. The study aimed to determine the effect of superabsorbent polymers' degree of water saturation on the concrete resistance on the carbonation process. As part of the research program, there were made 5 compositions of concrete mixes with different SAP content and different degree of its activation. Then the samples were tested for mix consistency, compressive strength, and carbonation resistance. Basing on the analysis of the results, there was found a decrease in the strength parameters of concrete with the addition of polymer, as well as an increase in carbonation resistance accompanying an increase in the amount of SAP added in activated form.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Anita Monika Chmielak (WIL) Anita Monika Chmielak Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Tytuł w języku polskim
Wpływ stopnia nasycenia SAP wodą na przebieg karbonatyzacji betonu
Promotor
Piotr Paweł Woyciechowski (WIL/IIB) Piotr Paweł Woyciechowski Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Jednostka dyplomująca
Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Jednostka prowadząca
Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)
Kierunek / specjalność studiów
Budownictwo
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
11-12-2019
Data (rok) wydania
2019
Paginacja
57
Identyfikator wewnętrzny
DIL-5615
Recenzenci
Piotr Paweł Woyciechowski (WIL/IIB) Piotr Paweł Woyciechowski Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL) Kamil Załęgowski (WIL/IIB) Kamil Załęgowski Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Słowa kluczowe w języku polskim
polimery superabsorpcyjne, SAP, karbonatyzacja, korozja, beton cementowy
Słowa kluczowe w języku angielskim
superabsorbent polymers, SAP, carbonation, corrosion, concrete
Streszczenie w języku polskim
Postęp w technologii wytwarzania kompozytów mineralnych niesie za sobą wynajdywanie innowacyjnych dodatków, mających za zadanie ulepszanie właściwości materiału, w tym także jego odporności na agresywne czynniki środowiskowe. Jednym z niedawno wprowadzonych dodatków do betonu są polimery superabsorpcyjne (SAP), których cechą wiodącą jest pochłanianie znacznych ilości wody w stosunku do własnej masy. Proces ten wykorzystywany jest do zapewnienia pielęgnacji wewnętrznej betonu, która warunkuje wiele cech stwardniałego kompozytu. Część teoretyczna pracy zawierała charakterystykę, zastosowanie w przemyśle, wpływ na właściwości betonu, a także metody dozowania polimerów superabsorpcyjnych. Zgłębiono także proces przebiegu karbonatyzacji w betonie oraz przybliżono metody badania go. Przedstawiona została również definicja trwałości betonów, ze szczególnym uwzględnieniem klasy ekspozycji XC związanej z karbonatyzacją. W pracy zawarto również przegląd wymagań normowych stawianych konstrukcjom tej klasy. Celem pracy było ustalenie wpływu stopnia nasycenia superabsorpcyjnych polimerów wodą na odporność betonu na proces karbonatyzacji. W ramach programu badawczego wykonano 5 składów mieszanek betonowych o różnej zawartości SAP i różnym stopniu jego aktywacji. Następnie próbki poddano badaniom konsystencji mieszanki, wytrzymałości na ściskanie oraz odporności na karbonatyzację. Na podstawie analizy wyników części badawczej stwierdzono spadek parametrów wytrzymałościowych betonu z dodatkiem polimeru, a także wzrost odporności na karbonatyzację wraz ze wzrostem ilości SAP dodanego do mieszanki w formie aktywnej.
Plik pracy
  Poproś o plik WCAG
  Pola lokalne
  Identyfikator pracy APD: 31061

  Jednolity identyfikator zasobu
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe4f94170944e48f5b5d73f3f12e48d7c/
  URN
  urn:pw-repo:WUTe4f94170944e48f5b5d73f3f12e48d7c

  Potwierdzenie
  Czy jesteś pewien?
  Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
  Schowek