Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Method of routing based on the Steiner Tree algorithm, designed for performing p2m connections in SDN technology

Jacek Kulisiewicz

Abstract

Efficient usage of p2m connections in SDN networks has recently been an important subject of studies. It happens because deployment of multicast routing can essentially decrease the network load and it can allow more efficient management of network resources. A lot of applications, called multicast applications, make use of them and they’re getting more and more numerous and gaining popularity. The thesis includes description of the SDN/OpenFlow architecture as well as implementation of p2m routing based on the Steiner Tree algorithm. It describes the developed software and results of the tests run on it.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jacek Kulisiewicz (FEIT) Jacek Kulisiewicz,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Metoda rutingu w sieci SDN dla realizacji połączeń punkt-wielopunktów wykorzystująca tworzenie drzew Steinera
Supervisor
Wojciech Burakowski (FEIT) Wojciech Burakowski,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Elektronika - Elektronika Biomedyczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Wojciech Burakowski (FEIT) Wojciech Burakowski,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
SDN, OpenFlow, p2m, ruting, multicast, drzewo Steinera
Keywords in English
SDN, OpenFlow, p2m, routing, multicast, Steiner Tree
Abstract in Polish
Efektywna realizacja połączeń p2m w sieci SDN jest jednym z ważnych zagadnień dotyczących rozwoju tej techniki. Jest to spowodowane oczywistym wnioskiem, faktem, że stosując odpowiedni ruting dla połączeń p2m można istotnie zmniejszyć obciążenie sieci. Jest to szczególnie ważne, gdyż aplikacje wykorzystujące tego typu połączenia, tzw. aplikacje multimedialne, są coraz bardziej popularne. Praca zawiera opis architektury SDN/OpenFlow oraz realizację metody rutingu p2m wykorzystującej algorytm tworzenia drzew Steinera. W szczególności, w pracy przedstawiono opracowane oprogramowanie oraz wyniki testów tego oprogramowania.
File
  • File: 1
    Jacek_KULISIEWICZ_Praca_dyplomowa_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9753

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe4d73f7c3f724c2abf9c66cfa1c8c22d/
URN
urn:pw-repo:WUTe4d73f7c3f724c2abf9c66cfa1c8c22d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page