Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Technical documentation of a ventilation and air conditioning installation in rowing training rooms

Maciej Tomasz Chudzicki

Abstract

The purpose of presented thesis is technical documentation of a ventilation and air conditioning installation in the building of the Warsaw Rowing Society on Wioślarska street 6 in Warsaw. The project includes ventilation and air-conditioning installations for three selected rooms. These rooms are intended for specific rowing training, those rooms are a gym, an ergometer and indoor rowing tank. Each room is characterized by large gains of heat and moisture from people. The actual air parameters occurring during the use of the rooms have been determined based on the own measurements carried out. The following parameters were measured: relative humidity, air temperature and concentration of carbon dioxide in the air. The measurements carried out in the building were used to compare the values of current moisture gains and values obtained using the formulas used for analytical calculations. The program BioKlima 2.6 was used to calculate the heat and moisture gains from people who were intensively training. Using the availability of construction project, an installation model was created in 3D views using Autodesk Revit.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Tomasz Chudzicki (FEE) Maciej Tomasz Chudzicki,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń przeznaczonych do treningów wioślarskich
Supervisor
Jerzy Sowa (FEE/DHV) Jerzy Sowa,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jerzy Sowa (FEE/DHV) Jerzy Sowa,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Piotr Bartkiewicz (FEE/DHV) Piotr Bartkiewicz,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
wentylacja, klimatyzacja, obiekt sportowy, zyski ciepła, temperatura, wilgotność względna, dwutlenek węgla.
Keywords in English
ventilation, air conditioning, sports facility, temperature, heat gains, relative humidity, carbon dioxide.
Abstract in Polish
Tematem pracy dyplomowej jest projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego przy ulicy Wioślarskiej 6 w Warszawie. W skład projektu wchodzą instalacje wentylacji i klimatyzacji dla trzech wybranych pomiesz-czeń. Pomieszczenia te przeznaczone są do specyficznych treningów wioślarskich, są to si-łownia, ergometrownia oraz basen wioślarski. Każde z pomieszczeń charakteryzuje się du-żymi zyskami ciepła i wilgoci od ludzi. Rzeczywiste parametry powietrza występujące pod-czas użytkowania pomieszczeń zostały określone na podstawie przeprowadzonych pomiarów własnych. Wykonane zostały pomiary następujących parametrów: wilgotność względna, temperatura powietrza i stężenie dwutlenku węgla w powietrzu. Pomiary przeprowadzone w budynku wykorzystano do porównania wartości aktualnych zysków wilgoci oraz wartości uzyskanych za pomocą wzorów używanych do obliczeń analitycznych. Do obliczeń zysków ciepła i wilgoci od osób intensywnie trenujących wykorzystano program BioKlima 2.6. Korzystając z dostępności podkładów budowlanych stworzono model instalacji w widokach trójwymiarowych przy użyciu programu Autodesk Revit.
File
  • File: 1
    274594-Maciej_Chudzicki-Projekt_instalacji_wentylacji_i_klimatyzacji-tekst.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32760

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe4b18c9722864245a947d1212e54c978/
URN
urn:pw-repo:WUTe4b18c9722864245a947d1212e54c978

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page