Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design visualization CIP washing station in the dairy using the operator panel

Jakub Koper

Abstract

The purpose of this engineer thesis was to design and implement a visualization process for CIP stations with operator panel that are used in dairy industry. First chapter of paper contains detailed purpose and scope of work. In second chapter explains the concept of operator panel and characteristic of equipment. Additionally in second chapter it was pointed features of operator panel, current market offer and information about potential buyers and producers. The main focus of the second chapter was on operator panels made by Schneider Company and comparison with panels from other companies. End this chapter contains description of SoMachine software with controller programmed to cooperate with operator panels. The third chapter of the paper contains a detailed description of CIP washing station. CIP stations are used in a dairy for washing objects after end of production process of dairy products. Usage of such station is not limited to the food industry, but also occurs in the chemical and pharmaceutical industries. This chapter also includes a description of cleaning process with CIP washing station, the types of CIP washing station and the whole technological process of CIP. The fourth chapter of the paper contains a description of the visualization process for CIP station and process of creating a virtual PLC driver for the purpose of controlling the operator panel. This chapter includes also project assumptions, schematics for operation of the washing process and visualization of a CIP station. Visualization is a computer enhanced graphic presentation of technological process recreated with a model, presented on computer screen. Core issue with designing visualization is to develop a coherent scheme, in which one and two-way communication is possible. The fifth chapter is a description of tests validating the correct functioning in case of most likely occurring errors in CIP cleaning process. The final part of this work contains a conclusions and description of the difficulties encountered during the design of the controller.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Koper (FCEMP) Jakub Koper,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt wizualizacji stacji mycia CIP w mleczarni z wykorzystaniem panelu operatorskiego
Supervisor
Mariusz Szreder (FCEMP/IMEn) Mariusz Szreder,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-04-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Mariusz Szreder (FCEMP/IMEn) Mariusz Szreder,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Waldemar Kurowski (FCEMP/IMEn) Waldemar Kurowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
Projektowanie wizualizacji, aplikacja SoMachine, CIP, Clean In Place, panel operatorski, HMI, Human Machine Interface, programowanie panelu operatorskiego, aplikacja Vijeo Designer
Keywords in English
Design visualization, SoMachine software, CIP, Clean In Place, operator panel, HMI, Human Machine Interface, programming of operator panel, Vijeo Designer software
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy inżynierskiej było zaprojektowanie i wykonanie wizualizacji procesu mycia stacji CIP w mleczarni przy wykorzystaniu panela operatorskiego. Pierwszy rozdział pracy zawiera opis celu i zakresu pracy. W kolejnym – drugim rozdziale wyjaśnione zostało pojęcie paneli operatorskich oraz charakterystyka tych urządzeń, ponadto wskazano cechy paneli, obecną ofertę rynkową jak również informacje dotyczące nabywców i producentów tych urządzeń. W drugim rozdziale pracy szczegółowo zostały opisane panele operatorskie firmy Schneider oraz zostało przedstawione porównanie paneli operatorskich marki Schneider z panelami operatorskimi produkowanymi przez inne firmy. Koniec drugiego rozdziału stanowi opis program SoMachine, w którym zaprogramowano sterownik współpracujący z panelem operatorskim. Trzeci rozdział pracy zawiera szczegółowy opis stacji mycia CIP. Stacja mycia CIP w mleczarni służy do mycia obiektów po skończonych procesie wytwarzania produktów mlecznych. Wykorzystanie takich stacji nie ogranicza się jedynie do przemysłu spożywczego, ale występuje również w przemyśle chemicznym oraz farmaceutycznym. W tym rozdziale zawarłem także opis pracy stacji mycia CIP, rodzaje stacji mycia CIP oraz cały proces technologiczny mycia CIP. Czwarty rozdział pracy zawiera opis procesu wizualizacji stacji mycia CIP oraz procesu powstawania programu do wirtualnego sterownika PLC na potrzeby sterowania pracą panelu operatorskiego. Rozdział ten obejmuje założenia projektowe, schemat funkcjonowania procesu mycia oraz projekt wizualizacji stacji. Wizualizacja jest to rzeczywiste przedstawianie na ekranie komputera graficznej prezentacji modelu procesu technologicznego. Projektowanie wizualizacji polega na opracowaniu spójnego schematu funkcjonowania, w którym możliwa jest komunikacja jedno i dwukierunkowa. Piąty rozdział to opis badań testowych poprawności działania programu przy występowaniu potencjalnych błędów w procesie mycia CIP. Końcowa część niniejszej pracy to podsumowanie i wnioski oraz opis trudności napotkanych podczas projektowania sterownika.
File
  • File: 1
    Praca_inż_Jakub_Koper.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4265

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe46d5f10818a4ca383285f27754b9736/
URN
urn:pw-repo:WUTe46d5f10818a4ca383285f27754b9736

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page