Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Two-variant project of a heat source for the building located in the third climate zone

Patryk Rosiński

Abstract

The engineer thesis aimed at presenting possibilities of two types of heat sources: fuel oil and natural gas for building situated in third climate zone. The theoretical part, which based on 3 books, 6 standards and regulations and 13 websites, includes a design brief and description of the basic information about rules for the heat selection and projecting of fuel oil and natural gas boiler houses. The practical part includes calculations for domestic hot water and heating demand for every variant for nursery school building. In the first variant of heat source powered by fuel oil Viessmann Vitoplex 300’s boiler cooperated with Vitocell 100’s container, Reflex’s expansion vessels and protective fittings made by SYR are selected. The boiler house powered by fuel oil must be equipped with fuel oil tanks with other facilities. The next variant heat source powered by natural gas is equipped with such elements as cascade of two boilers Cerapurmaxx ZBR 65-2 and SK-300 container made by Junkers. Installation is protected by Reflex’s expansion vessels and SYR’s protective fittings. This heat source requires choosing a suitable gas meter and reducer. Common parts for this two variants is choosing circulating pumps. The drawing part was prepared in software AutoCAD 2017 in student’s version. This section includes spatial planning, the projection of part of ground floor with boiler house and the projections and developments of installations of two variants. The projects is summarized the comparison of the two variants in the terms of financial benefits, mounting and subsequent exploitation.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patryk Rosiński (FCEMP) Patryk Rosiński,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Dwuwariantowy projekt źródła ciepła dla wybranego budynku w III strefie klimatycznej
Supervisor
Jan Ircha (FCEMP/ICEn) Jan Ircha,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-12-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jan Ircha (FCEMP/ICEn) Jan Ircha,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Sławomir Grabarczyk (FCEMP/ICEn) Sławomir Grabarczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
źródła ciepła, kotłownia, gaz ziemny, olej opałowy, kocioł
Keywords in English
heat sources, boiler house, natural gas, fuel oil, boiler
Abstract in Polish
Celem pracy inżynierskiej jest projekt dwóch wariantów źródeł ciepła dla budynku użyteczności publicznej, który usytuowany jest w III strefie klimatycznej. Praca dyplomowa inżynierska składa się z dwóch części: teoretycznej i projektowej. W części teoretycznej, opracowanej na podstawie 3 pozycji literaturowych, 6 norm i rozporządzeń oraz 13 stron internetowych przedstawiono podstawowe informacje dotyczące zasad doboru źródeł ciepła oraz projektowania kotłowni gazowych i olejowych, a także wymagania dla tych dwóch rodzajów kotłowni. W części projektowej zawarto dwuwariantowy projekt kotłowni olejowej i gazowej, zaopatrującej w ciepło instalacje ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania w budynku przedszkola. W wariancie źródła ciepła zasilanego olejem opałowym dobrano kocioł firmy Viessmann typu Vitoplex 300 współpracujący z zasobnikiem Vitocell 100, armaturę zabezpieczającą, czyli naczynia przeponowe firmy Reflex i zawory bezpieczeństwa SYR. Kotłownia olejowa musiała zostać wyposażona w zbiorniki oleju opałowego wraz z osprzętem. Do projektu kotłowni gazowej wybrano urządzenia firmy Junkers – kaskadę dwóch kotłów Cerapurmaxx ZBR 65-2 oraz zasobnik SK-300. Instalację zabezpieczono naczyniami przeponowymi firmy Reflex oraz zaworami bezpieczeństwa SYR. Wariant ten wymagał doboru gazomierza i reduktora. Wspólnymi rozwiązaniami zarówno w jednym jak i drugim wariancie są pompy obiegowe. Część rysunkowa została wykonana w oprogramowaniu AutoCAD 2017 w wersji studenckiej. Zawiera usytuowanie przestrzenne, rzut części parteru z pomieszczeniem kotłowni oraz rozwinięcia i rzuty instalacji dwóch wariantów kotłowni. Pracę kończy część podsumowująca projekt. W tym rozdziale porównane zostały dwa warianty pod względem finansowym, instalacyjnym oraz eksploatacyjnym.
File
  • File: 1
    1031102.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11474

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe466587b846c41af99fe43f5078c5a79/
URN
urn:pw-repo:WUTe466587b846c41af99fe43f5078c5a79

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page