Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

SMART ESCAPE - Fire Emergency Evacuation System

Stéphanie Ngalula Bulela

Abstract

In this thesis I present Smart Escape, which is a fire emergency evacuation system. It is composed of two parts: wireless sensor network, which enables fire detection and mobile application, that is responsible of the visualisation of sensory data to the users. The primary purpose of this system is to facilitate evacuation of people by taking into account localization of the fire. Smart Escape provides the users with the graphical information about the place where the fire has started so that they can make the conscious decisions about their evacuation paths. In this thesis I use various standards and mechanism adapted to the Internet of Things networks such as IPv6, UDP, CoAP and RIOT OS.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Stéphanie Ngalula Bulela (FEIT) Stéphanie Ngalula Bulela,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
SMART ESCAPE - system inteligentnej ewakuacji podczas pożaru
Supervisor
Fernando Solano Donado (FEIT) Fernando Solano Donado,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
24-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Fernando Solano Donado (FEIT) Fernando Solano Donado,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Ewa Obarska (FEIT) Ewa Obarska,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
system ewakuacji, detekcja pożaru, CoAP, RIOT, IPv6, 6LoWPAN, sieć czujników, IoT, aplikacja mobilna
Keywords in English
evacuation system, fire detection, CoAP, RIOT, IPv6, 6LoWPAN, sensor network, IoT, mobile application
Abstract in Polish
W niniejszej pracy przedstawiam Smart Escape, czyli system inteligentnej ewakuacji podczas pożaru. Składa się on z bezprzewodowej sieci czujników dymu, która ma za zadanie umożliwić wykrycie lokalizacji zagrożenia pożarowego oraz z aplikacji mobilnej, za pomocą której odczytywane z czujników dane są wizualizowane na ekranie telefonu komórkowego. Celem stworzenia takiego systemu było ułatwienie ewakuacji przy wykorzystaniu informacji o umiejscowieniu ognia. Smart Escape umożliwia użytkownikom sprawdzenie lokalizacji pożaru na mapie budynku tak, aby mogli oni podjąć świadome decyzje ewakuacyjne. System został zrealizowany przy wykorzystaniu standardów i technik przystosowanych do stosowania w sieciach Internetu Rzeczy. Komunikacja pomiędzy elementami systemu odbywa się za pomocą protokołów UDP, IPv6 i CoAP. W pracy wykorzystano również system operacyjny RIOT OS.
File
  Request a WCAG compliant version
  Local fields
  Identyfikator pracy APD: 33318

  Uniform Resource Identifier
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe439f27475784d2998c8358f9d6ce2a5/
  URN
  urn:pw-repo:WUTe439f27475784d2998c8358f9d6ce2a5

  Confirmation
  Are you sure?
  Report incorrect data on this page
  clipboard