Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The technological process and programming of the regulator lever

Jakub Wróbel

Abstract

The work is based on the development of the technological process and programming of the machining process for the regulator stem. The beginning of the work contains theoretical information about the technological process and its components as well as the CAD / CAM environment. The practical part begins with the analysis of the manufacturability that has sent us to determine the requirements for the shape of the object, material or production means. Then, on the basis of the modeled part in the 3D program, the stock was selected and the technological documentation including the technology card, the technological instruction and the operational sketches were developed. The next chapter presents the programmed machining process in the SolidCam program, thanks to which we checked the validity of the technological process assumptions. The last stage of the work presents calculations related to the unit cost of manufacturing the product.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Wróbel (FPE) Jakub Wróbel,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Proces technologiczny i programowanie obróbki trzpienia regulatora
Supervisor
Tadeusz Rudaś (FPE/IoMP) Tadeusz Rudaś,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Radosław Morek (FPE/IoMP) Radosław Morek,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Tadeusz Rudaś (FPE/IoMP) Tadeusz Rudaś,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
Proces technologiczny, dokumentacja technologiczna, programowanie obróbki
Keywords in English
Technological process, technological documentation, machining programming
Abstract in Polish
Praca dotyczy opracowania procesu technologicznego oraz zaprogramowaniu procesu obróbkowego dla trzpienia regulatora. Początek pracy zawiera teoretyczne informacje na temat procesu technologicznego i jego składników a także środowiska CAD/CAM. Część praktyczna rozpoczyna się przeprowadzenia analizy technologiczności, która posłużyła do określenia wymagań odnośnie kształtu przedmiotu, materiału czy też środków produkcyjnych. Następnie na podstawie zamodelowanej części w programie 3D dokonano wyboru półfabrykatu a także opracowano dokumentacje technologiczną w której skład wchodziły: karta technologiczna, instrukcja technologiczna oraz szkice operacyjne. Kolejny rozdział przedstawia zaprogramowany proces obróbki w programie SolidCam, dzięki któremu sprawdziliśmy słuszność założeń procesu technologicznego. Ostatni etap pracy prezentuje obliczenia odnoszące się kosztu jednostkowego wytworzenia wyrobu.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_-_Jakub_Wróbel.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33316

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe435f16ac0fc44bdbaafa27b0e6597e4/
URN
urn:pw-repo:WUTe435f16ac0fc44bdbaafa27b0e6597e4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page