Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The role of public administration in mitigating the effects of unemployment, promotion of employment and professional activation with particular consideration of the activities of the County Labour Office in Sochaczew

Martyna Gutowska

Abstract

Unemployment in the society is a problem with which public authorities struggling for many years. Successive governments have tried to influence it, to run their policies and established law gave public administration at various levels the tools to create the situation on the labor market. The dissertation consists of four chapters presents the issues of counteracting the negative effects of unemployment, professional activation and promotion of employment. Following parts present the term 'unemployment' and its division. Additionally, it contains forms of professional activation include by both the Polish legislation and literature. Institutions and labor market services pesented in details, as well as passive and active methods used by the public administration in counteracting unemployment. To confirm the presuppositions contained statistical data and widely presented activities of the County Labour Office in Sochaczew, pointing to specific projects and programs implemented by this entity. All the dissertation was based on legal documents, as well as literature presenting this issue.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Martyna Gutowska (FASS) Martyna Gutowska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Rola administracji publicznej w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie
Supervisor
Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Agnieszka Woźniak (FASS/DALPP) Agnieszka Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
bezrobocie, administracja publiczna, rynek pracy, aktywizacja zawodowa, promocja zatrudnienia, powiatowy urząd pracy
Keywords in English
public administration, labor market, professional activation, promotion of employment, county labour office
Abstract in Polish
Bezrobocie wśród społeczeństwa to problem, z którym od wielu lat mierzy się władza publiczna. Kolejne rządy starały się wpływać na to, by prowadzona przez nich polityka i ustanawiane prawo dawało administracji publicznej na różnych szczeblach narzędzia do kreowania sytuacji na rynku pracy. Praca składająca się z czterech rozdziałów prezentuje problematykę walki z negatywnymi skutkami bezrobocia, aktywizacją zawodową oraz promocją zatrudnienia. W poszczególnych częściach zostało omówione pojęcie bezrobocia, czy też jego podział. Dodatkowo, zaprezentowano formy aktywizacji zawodowej uwzględnione zarówno przez ustawodawstwo polskie, jaki i literaturę przedmiotu. Szczegółowo omówiono instytucje i usługi rynku pracy, a także metody pasywne i aktywne stosowane przez administrację publiczną w kwestii walki z bezrobociem. Dla potwierdzenia przedstawionych założeń zawarto dane statystyczne oraz szeroko omówiono działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie, wskazując na konkretne projekty i programy wdrażane przez tą jednostkę. Cała praca została oparta na aktach prawnych, a także literaturze prezentującej omawianą problematykę.
File
  • File: 1
    Martyna Gutowska praca.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13083

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe42144418b9440d792ef9fb2e108aa73/
URN
urn:pw-repo:WUTe42144418b9440d792ef9fb2e108aa73

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page