Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Cloud computing – wymagania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych

Patryk Krzysztof Kobus

Abstract

Niniejsza praca ma na celu ogólne omówienie zagadnienia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Cloud Computing. W związku ze stosunkowo niedawnym pojawieniem się tematu Cloud Computing, praca zawiera także podstawowe pojęcia teoretyczne niezbędne do zrozumienia czym właściwie jest chmura obliczeniowa i w jaki sposób dane w niej mogą być przetwarzane. Dodatkowo omówione są podstawowe rodzaje chmur obliczeniowych, ich zastosowanie, korzyści, zagrożenia oraz możliwości. W głównej części przedstawione zostaną zagadnienia prawne dotyczące przetwarzania danych w Cloud Computing, także kilka podstawowych definicji z zakresu ochrony danych osobowych i przepisów o tym traktujących. Na zakończenie pokrótce omówione zostaną perspektywy rozwoju Cloud Computing w Polsce, a także przydatność w dziedzinie administracji publicznej.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Patryk Krzysztof Kobus (FASS) Patryk Krzysztof Kobus,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Supervisor
Krzysztof Urbaniak (FASS/DASMA) Krzysztof Urbaniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Bolesław Kowalczyk (FASS) Bolesław Kowalczyk,, Faculty of Administration and Social Science (FASS) Krzysztof Urbaniak (FASS/DASMA) Krzysztof Urbaniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Cloud computing, kolokacja, chmura publiczna, chmura prywatna, chmura hybrydowa, IaaS, PaaS, SaaS.
File
  • File: 1
    Patryk Kobus praca licencjacka zatw.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13169

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe3fea323bbb54574a158d3de89593380/
URN
urn:pw-repo:WUTe3fea323bbb54574a158d3de89593380

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page