Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Analiza porównawcza poziomu rozwoju gospodarczego w krajach Unii Europejskiej w latach 2000-2013

Tomasz Latarski

Abstract

The first chapter reviews the literature in the substance of economic development and, in particular, the definition of the concept, determinants and measures. Also discusses what is the relationship between economic development and economic structure, as well as explains the meaning of convergence and divergence. In the second chapter, a comparison of EU countries in terms of indicators of GDP, HDI and economic structures has been made. Efforts were made to differentiate the member states of "old" EU, so the ones that created its structure before 2004 and the States which have acceded to it subsequently. It has been verified that there are significant differences in economic development in both cases. The third chapter is a continuation of the analysis of these countries. In this section, based on the rate of GDP per capita, and the whole is summarized by the examples of the economic policies of selected EU countries
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca licencjacka
Autor
Tomasz Latarski (KNEiS) Tomasz Latarski Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Tytuł w języku polskim
Analiza porównawcza poziomu rozwoju gospodarczego w krajach Unii Europejskiej w latach 2000-2013
Promotor
Eugeniusz Kwiatkowski (KNEiS) Eugeniusz Kwiatkowski Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Jednostka dyplomująca
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Jednostka prowadząca
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Kierunek / specjalność studiów
, Ekonomia
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
11-07-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Monika Burżacka (KNEiS) Monika Burżacka Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS) Eugeniusz Kwiatkowski (KNEiS) Eugeniusz Kwiatkowski Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Słowa kluczowe w języku polskim
analiza, rozwój gospodarczy, unia europejska
Słowa kluczowe w języku angielskim
analysis , economic development , European Union
Streszczenie w języku polskim
W pierwszym rozdziale dokonano przeglądu literatury w zakresie istoty rozwoju gospodarczego, a w szczególności, definicji pojęcia, determinantów oraz mierników Omówiono również, jaka jest relacja między rozwojem gospodarczym a strukturą gospodarczą, jak również objaśniono znaczenie konwergencji i dywergencji. W rozdziale drugim dokonano porównania państw UE w kontekście wskaźników PKB, HDI oraz struktur gospodarczych. Starano się wprowadzić rozróżnienie na państwa „starej” Unii, a więc te, które tworzyły jej struktury przed 2004 rokiem oraz państwa, które przystąpiły do niej w okresie późniejszym. Stwierdzono bowiem, iż istnieją istotne różnice w rozwoju gospodarczym w obu tych przypadkach. W rozdziale trzecim znajduje się dalszy ciąg analizy tych państw. W tej części oparto się na wskaźniku PKB per capita, a całość została podsumowana przykładami polityki gospodarczej wybranych państw UE.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Analiza porównawcza poziomu rozwoju gospodarczego krajów UE w latach 2000-2013.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 12122

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe3e30cd422f14688a42087beb1f32c01/
URN
urn:pw-repo:WUTe3e30cd422f14688a42087beb1f32c01

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony