Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Comparative analysis of the level of economic development in the countries of the European Union in the period 2000-2013

Tomasz Latarski

Abstract

The first chapter reviews the literature in the substance of economic development and, in particular, the definition of the concept, determinants and measures. Also discusses what is the relationship between economic development and economic structure, as well as explains the meaning of convergence and divergence. In the second chapter, a comparison of EU countries in terms of indicators of GDP, HDI and economic structures has been made. Efforts were made to differentiate the member states of "old" EU, so the ones that created its structure before 2004 and the States which have acceded to it subsequently. It has been verified that there are significant differences in economic development in both cases. The third chapter is a continuation of the analysis of these countries. In this section, based on the rate of GDP per capita, and the whole is summarized by the examples of the economic policies of selected EU countries
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Tomasz Latarski (CESS) Tomasz Latarski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Analiza porównawcza poziomu rozwoju gospodarczego w krajach Unii Europejskiej w latach 2000-2013
Supervisor
Eugeniusz Kwiatkowski (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Monika Burżacka (CESS) Monika Burżacka,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
analiza, rozwój gospodarczy, unia europejska
Keywords in English
analysis , economic development , European Union
Abstract in Polish
W pierwszym rozdziale dokonano przeglądu literatury w zakresie istoty rozwoju gospodarczego, a w szczególności, definicji pojęcia, determinantów oraz mierników Omówiono również, jaka jest relacja między rozwojem gospodarczym a strukturą gospodarczą, jak również objaśniono znaczenie konwergencji i dywergencji. W rozdziale drugim dokonano porównania państw UE w kontekście wskaźników PKB, HDI oraz struktur gospodarczych. Starano się wprowadzić rozróżnienie na państwa „starej” Unii, a więc te, które tworzyły jej struktury przed 2004 rokiem oraz państwa, które przystąpiły do niej w okresie późniejszym. Stwierdzono bowiem, iż istnieją istotne różnice w rozwoju gospodarczym w obu tych przypadkach. W rozdziale trzecim znajduje się dalszy ciąg analizy tych państw. W tej części oparto się na wskaźniku PKB per capita, a całość została podsumowana przykładami polityki gospodarczej wybranych państw UE.
File
  Request a WCAG compliant version
  Local fields
  Identyfikator pracy APD: 12122

  Uniform Resource Identifier
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe3e30cd422f14688a42087beb1f32c01/
  URN
  urn:pw-repo:WUTe3e30cd422f14688a42087beb1f32c01

  Confirmation
  Are you sure?
  Report incorrect data on this page
  clipboard