Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Budżet jako instrument władzy samorządowej na przykładzie gminy Bulkowo

Jarosław Grabowski

Abstract

Funkcjonowanie każdej gminy zależne jest sprawności działania oraz efektywności samorządu terytorialnego. Aby analizować działania samorządu gminnego niezbędne jest ukazanie istoty i funkcji samorządu terytorialnego. Celem niniejszej pracy jest próba ukazania budżetu gminy jako instrumentu władzy samorządowej. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale ukazano miejsce samorządu gminnego w strukturze sprawowania władzy. Rozdział ten poświęcony jest istocie samorządu terytorialnego. Zawarte zostały w nim zasadnicze definicje, teorie, geneza, zadania, podmiot i przedmiot samorządu terytorialnego. Przedstawiona została również jego struktura i organizacja. Drugi rozdział dotyczy finansów gminy. Przedstawione zostały podstawy prawne dotyczące działania gminy, ukazano budżet jako akt regulujący gminną gospodarkę finansową. Zawarto zasady opracowywania projektu budżetu gminy oraz jego uchwalania. Proces opracowywania i uchwalania budżetu powinien być wykorzystywany jako narzędzie sprzyjające efektywnemu i oszczędnemu zarządzaniu środkami publicznymi, którymi dysponują władze samorządowe, narzędzie kontroli finansowej oraz narzędzie komunikacji władz samorządowych ze wspólnotą samorządową. Ważnym aspektem w tym rozdziale są źródła dochodów gminy i ich klasyfikacja, jak również struktura wydatków budżetowych Ostatni trzeci rozdział ukazuje społeczno – gospodarczą charakterystykę gminy Bulkowo. Przedstawione są jej walory zarówno gospodarcze, jak i turystyczne. Ukazano rozwój gminy Bulkowo w latach 2006 – 2008. w poszczególnych podrozdziałach gmina zaprezentowana jest na tle całego regionu, ukazano jej infrastrukturę techniczną, działalność gospodarczą, oświatę, opiekę zdrowotną oraz dziedzictwo kulturowe. Istotną częścią tego rozdziału jest przedstawienie budżetu gminy Bulkowo na przełomie lat 2006 – 2008, a dokładniej mówiąc poszczególnych dochodów oraz wydatków gminy Bulkowo. Pracę została napisana w oparciu o literaturę przedmiotu, odpowiednie akty prawne oraz dane statystyczne uzyskane w badanej gminie.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Jarosław Grabowski Jarosław Grabowski,, Undefined Affiliation
Supervisor
Włodzimierz Puliński (CESS) Włodzimierz Puliński,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-07-2009
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
Budżet jako instrument władzy samorządowej
Keywords in English
Budget as an instrument of self-government
File
  • File: 1
    Praca_licencjacka_Jaroslaw_Grabowski.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe3c8910d29c54ef48bd6c243e5335d55/
URN
urn:pw-repo:WUTe3c8910d29c54ef48bd6c243e5335d55

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page