Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of measuring stand for testing mechanical vibrations using a fiber optic sensor

Rafał Perkowski

Abstract

Following thesis is devoted to the design and construction of a measurement stand for study of mechanical vibrations using fiber optic sensor. Fiber optic sensor designed and made as part of the diploma thesis is a loop sensor based on the phenomenon of radiating electromagnetic energy from the fiber core under the influence of benting the shape of fiber optic loop. The subject of the work is also the optimization of the sensor’s operation, which consists in achieving dynamics allowing for correct measurement and spectral analysis of mechanical vibrations.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Rafał Perkowski (FP) Rafał Perkowski,, Faculty of Physics (FP)
Title in Polish
Projekt stanowiska pomiarowego do badania drgań mechanicznych za pomocą czujnika światłowodowego
Supervisor
Daniel Budaszewski (FP/OPD) Daniel Budaszewski,, Optics and Photonics Division (FP/OPD)Faculty of Physics (FP)
Certifying unit
Faculty of Physics (FP)
Affiliation unit
Optics and Photonics Division (FP/OPD)
Study subject / specialization
, Fotonika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Daniel Budaszewski (FP/OPD) Daniel Budaszewski,, Optics and Photonics Division (FP/OPD)Faculty of Physics (FP) Miłosz Chychłowski (FP/OPD) Miłosz Chychłowski,, Optics and Photonics Division (FP/OPD)Faculty of Physics (FP)
Keywords in Polish
czujnik światłowodowy, drgania mechaniczne, stanowisko pomiarowe, modulacja sygnału, analiza widmowa, wiązka laserowa
Keywords in English
Fiber optic sensor, mechanical vibration, measuring stand, signal modulation, spectral analysis, laser beam
Abstract in Polish
Niniejsza praca dyplomowa inżynierska poświęcona jest projektowi i budowie stanowiska pomiarowego do badania drgań mechanicznych za pomocą czujnika światłowodowego. Czujnik światłowodowy zaprojektowany i wykonany w ramach pracy dyplomowej jest czujnikiem pętlowym opierającym swoje działanie na zjawisku wypromieniowania energii elektromagnetycznej z rdzenia światłowodu pod wpływem zmiany kształtu pętli światłowodowej. Przedmiotem pracy jest również optymalizacja działania czujnika polegająca na osiągnięciu dynamiki pozwalającej na poprawny pomiar i analizę widmową drgań mechanicznych.
File
  • File: 1
    1103798.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35434

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe3b536b77cb6485b91be198d00561233/
URN
urn:pw-repo:WUTe3b536b77cb6485b91be198d00561233

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page