Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

EXPERIMENTAL PLANTS BIOLOGY RESEARCH CENTER

Justyna Szychowska

Abstract

The subject of diploma project is Experimental Plants Biology Research Center, located in Warsaw’s district, Mokotow, in neighborhood with Nicolaus Copernicus Scientific Center. It aims to conduct studies over modification of plants under stressful circumstances like urban environment, also explore varieties of plant species resistant to this circumstances. Beside studies, object also promote and broaden knowledge about life of plants in cities. The Center consists of two main units – research unit with laboratories and educational one with library and meeting rooms. Object is intersected to this two parts by main hall that also find its extension in landscape design. The form of object strongly respect architectural context - scientific research center in neighborhood. The idea of architecture is to represent also the field that center conducts studies. Green patios and plants on elevations present attractiveness of vegetation with architecture. The form of object is also defined by function – it is visibly divided into two units, what is also visible from outside - on elevations. On the side there are scientific greenhouses, ponds and educational garden. Part of side is devoted for public park.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Justyna Szychowska (FA) Justyna Szychowska,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
LABORATORIUM BIOLOGII EKSPERYMENTALNEJ ROŚLIN
Supervisor
Małgorzata Nowak-Janicka (FA) Małgorzata Nowak-Janicka,, Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Faculty of Architecture (FA)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
03-11-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
AR-001475/L
Reviewers
Elżbieta Ryńska (FA/CUDPP) Elżbieta Ryńska,, Chair of Urban Design and Physical Planning (FA/CUDPP)Faculty of Architecture (FA) Małgorzata Nowak-Janicka (FA) Małgorzata Nowak-Janicka,, Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
laboratorium biologii eksperymentalnej roślin warszawa mokotów bartycka centrum naukowe
Keywords in English
experimental plants biology research center warsaw barycka scientific center
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy dyplomowej jest projekt Laboratorium Biologii Eksperymentalnej Roślin, na terenie dzielnicy Mokotów w Warszawie. Działka przeznaczona pod budynek znajduje się przy ulicy Bartyckiej, w sąsiedztwie Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika. Celem projektu jest stworzenie placówki naukowo-badawczej, pozwalającej na prowadzenie badań dotyczących modyfikacji genetycznych, biochemicznych, morfologicznych i fizjologicznych roślin w warunkach stresowych takich jak środowisko miejskie, a także otrzymywanie odmian roślin odpornych na takie warunki. Prócz badań obiekt ma także służyć do promocji oraz poszerzaniu wiedzy na temat roślinności w warunkach miejskich. Budynek podzielony jest na dwie podstawowe jednostki – jednostka naukowo-badawcza na którą składają się laboratoria oraz gabinety profesorskie, oraz jednostka edukacyjna, w która wchodzą audytorium, sala konferencyjna oraz biblioteka. Wydzieleniem tych dwóch części jest pasaż pełniący funkcję komunikacji, do obu części z zewnątrz budynku, a także mający przedłużenie w zagospodarowaniu terenu. Na terenie działki znajdują się także szklarnie oraz stawy badawcze. Forma obiektu w dużej mierze wynika z kontekstu architektonicznego. Charakterystyczne ustawienie budynku względem ulicy oraz prostokątna forma nawiązuje do zespołu naukowego sąsiadującego obok działki. Budynek ma za zadanie promować także dziedzinę, którą zajmuje się laboratorium. Zielone patia na różnych poziomach, a także rośliny rosnące na elewacjach, mają promować atrakcyjność zieleni w budownictwie, w szczególności w architekturze o charakterze miejskim. Forma jest również efektem zróżnicowania wysokości pomieszczeń względem ich priorytetu. Pomieszczenia najważniejsze czyli: w części naukowo-badawczej - główne laboratoria a w części edukacyjnej – biblioteka, są zaprojektowane jako najwyższe. Charakter elewacji odpowiada podziale funkcji wewnątrz obiektu. Zróżnicowanie architektoniczne jest odzwierciedleniem podziału obiektu na część naukowo-badawczą oraz edukacyjną. Na terenie działki znajdują się szklarnie oraz stawy badawcze, a także ogródek edukacyjny przedstawiający zagadnienia laboratorium. Cześć działki została wydzielona na mały park miejski, z którego widoczne są zarówno laboratorium jak i szklarnie oraz stawy.
File
  • File: 1
    pracadyplomowa249810.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11054

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe3a6e6dc15814270a9d8457fe244c758/
URN
urn:pw-repo:WUTe3a6e6dc15814270a9d8457fe244c758

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page