Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt ogrzewania w systemie podłogowo-konwekcyjnym z wykorzystaniem odnawialnego źródła energii

Bartłomiej Krzyczkowski

Abstract

W niniejszej pracy inżynierskiej wykorzystano podkład architektoniczny z roku 2000. Aby spełnić warunki Techniczne na rok 2014 zmieniono materiały, z jakich zostały wykonane przegrody, pozostawiając ich dotychczasowe wymiary. Obliczenia współczynnika przenikania ciepła oraz projektowego obciążenia cieplnego budynku wykonano w programie Audytor OZC 6.6 Pro Edu. Wszystkie przegrody spełniają WT 2014. Celem pracy było zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania w systemie podłogowo- konwekcyjnym . Obliczenia hydrauliczne wykonano w programie Audytor C.O. 4.0 basic EDU za pomocą którego obliczono straty ciśnienia w instalacji, dobrano grzejniki podłogowe, konwekcyjne oraz armaturę. Zaprojektowano instalację wodną, pompową, dwururową z rozdziałem dolnym. Czynnik grzewczy doprowadzany jest ze źródła ciepła do rozdzielaczy mieszkaniowych (po jednym rozdzielaczu na piętrze), a następnie do poszczególnych grzejników. Źródło ciepła dobrano zarówno na cele centralnego ogrzewania, jak i cele ciepłej wody użytkowej. Obliczenie pojemności zasobnika C.W.U. oraz mocy na cele ciepłej wody użytkowej dokonano w programie DIWA Buderus. Jako źródło ciepła dobrano pompę ciepła Nibe F 1255 o mocy 16 kW. Jest ona wyposażona w standardzie w pompy obiegowe zarówno dla instalacji odbiorczej (C.O oraz C.W.U) oraz instalacji pozyskiwania ciepła niskotemperaturowego. Projektowana instalacja zabezpieczona jest przez zawór bezpieczeństwa dostarczany wraz z pompą ciepła oraz dobrane przeponowe naczynie wzbiorcze. W pracy dokonano także orientacyjnego doboru kolektora pionowego. Doboru dokonano przez producenta pompy - firmę Nibe, po wcześniejszym podaniu parametrów i danych charakteryzujących instalację. Dla budynku wykonano Świadectwo Energetyczne. Ponieważ w pierwszym wariancie obliczeń nie został spełniony warunek na wskaźnik EP, dokonano drugiego wariantu obliczeń w którym założono, że 30 % energii elektrycznej potrzebnej do napędu sprężarki pompy ciepła będzie pochodzić z ogniw fotowoltaicznych. Dzięki takiemu rozwiązaniu wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną został spełniony. W części teoretycznej pracy opisano różnego rodzaju odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, kotły na biomasę). Największą uwagę skupiono jednak na pompie ciepła. Przedstawiono jej zasadę działania, wady i zalety oraz czynniki, na które należy zwrócić uwagę przy jej doborze. Część teoretyczna zawiera także porównanie systemu ogrzewania podłogowego i konwekcyjnego z przedstawieniem zalet i wad poszczególnych rozwiązań.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartłomiej Krzyczkowski (FEE) Bartłomiej Krzyczkowski,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Paweł Kędzierski (FEE/DHV) Paweł Kędzierski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-06-2016
Issue date (year)
2016
Pages
23
Reviewers
Zenon Spik (FEE/DHV) Zenon Spik,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Paweł Kędzierski (FEE/DHV) Paweł Kędzierski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
pompa ciepła, odnawialne źródło energii, ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie konwekcyjne,ogrzewanie wodne,system rozdzielaczowy, dom jednorodzinny, świadectwo energetyczne
Keywords in English
heat pump,renewable energy sources,floor heating
File
  • File: 1
    Krzyczkowski Bartłomiej - praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12156

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe39e4c389f004ac6978dc51eed30caee/
URN
urn:pw-repo:WUTe39e4c389f004ac6978dc51eed30caee

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page