Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Wstępny projekt zasilania domu jednorodzinnego w okresie kwiecień - październik

Tomasz Ćwikliński

Abstract

Praca przedstawia wstępny projekt zasilania domu jednorodzinnego w okresie kwiecień – październik w ciepłą wodę użytkową oraz obliczenie zasadności stosowania centralnego ogrzewania zasilanego kolektorami słonecznymi. Analiza dotyczy trzech konkretnych dni w tym okresie, a mianowicie 1 kwietnia, 14 lipca oraz 28 października. Dzięki takiemu wyborowi ukazane zostało jak instalacja słoneczna sprawdza się w różnych porach roku – od wiosny aż do jesieni. Na początku pracy umieszczone zostały podstawowe zagadnienia związane z tematyką odnawialnych źródeł energii. Szczególnym obiektem zainteresowania były kolektory słoneczne oraz zagadnienie ich dopasowania do konkretnych potrzeb. Pokazana została metodyka i procedura wyznaczania mocy użytecznej pochodzącej z kolektorów słonecznych, co było możliwe dopiero po obliczeniu niezbędnych współczynników korelujących. W pracy skorzystano z izotropowego modelu promieniowania. Praca zawiera także analizę zapotrzebowania na energię cieplną związaną z ciepłą wodą użytkową, jak również z centralnym ogrzewaniem w konkretnej lokalizacji. Został przeprowadzony bilans cieplny zbiornika magazynującego ciepłą wodę użytkową. Podsumowanie pracy i wnioski zawarte zostały w ostatnim rozdziale pracy. Analiza została oparta na danych klimatycznych pobranych ze strony internetowej Ministerstwa Rozwoju, norm obowiązujących w polskim prawie budowlanym, a także licznym danym statystycznym.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Ćwikliński (FPAE) Tomasz Ćwikliński,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Supervisor
Karolina Błogowska (FPAE/IHE) Karolina Błogowska,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
48
Internal identifier
MEL; PD-3448
Reviewers
Roman Domański (FPAE/IHE) Roman Domański,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Karolina Błogowska (FPAE/IHE) Karolina Błogowska,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
kolektor słoneczny, energia odnawialna, instalacja słoneczna
File
  • File: 1
    252247 - Tomasz Ćwikliński.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9246

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe37e0e410d3844a4a999e27a8ea9ec5e/
URN
urn:pw-repo:WUTe37e0e410d3844a4a999e27a8ea9ec5e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page