Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of structure and properties of metallic membrane coats for hydrogen separation imposed on the ceramic substrat

Paweł Zajglicz

Abstract

In this work studied permanence metallic coats made of a materials proposed for the metallic part of the ceramic-metal membrane coated on the ceramic substrate. To study the chemical composition of the coat used energy dispersive spectroscopy. Analysis of the surface made using scanning electron microscope. The phase composition of the coats was studied by X-ray diffraction and analysis depth of penetration of palladium alloy using computed tomography. Research results show inadequate permanence of metallic coats. Therefore, none of the proposed materials on the metallic part of palladium membranes for hydrogen production can not be used in their manufacture. Thus, it proposed to elaborate another chemical composition of applied coats or another method of coating.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Zajglicz (FMSE) Paweł Zajglicz,, Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Title in Polish
Analiza struktury i właściwości metalicznych powłok membranowych do separacji wodoru nakładanych na podłoże ceramiczne
Supervisor
Jarosław Mizera (FMSE/DMD) Jarosław Mizera,, Division of Materials Design (FMSE/DMD)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Materials Design (FMSE/DMD)
Study subject / specialization
, Inżynieria Materiałowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-03-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
IM-D.002066
Reviewers
Jarosław Mizera (FMSE/DMD) Jarosław Mizera,, Division of Materials Design (FMSE/DMD)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE) Dariusz Oleszak (FMSE/DCFM) Dariusz Oleszak,, Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Keywords in Polish
powłoki membranowe, pallad, tlenek aluminium, wodór
Keywords in English
membrane coats, palladium, aluminum oxide, hydrogen
Abstract in Polish
W pracy badano ciągłość powłok metalicznych wytworzonych z materiałów proponowanych na metaliczną część membrany ceramiczno-metalicznej naniesionych na podłoże ceramiczne. Do badania składu chemicznego powłok użyto energorozdzielczej spektroskopii rentgenowskiej. Analizę powierzchni stosując elektronowy mikroskop skaningowy. Skład fazowy powłok badano metodą dyfrakcji rentgenowskiej a głębokość wnikania stopu palladowego z wykorzystaniem tomografii komputerowej. Wyniki badań wskazują na niedostateczną ciągłość otrzymanych powłok metalicznych. Wobec tego żaden z zaproponowanych materiałów na metaliczną część membrany do separacji wodoru nie może być zastosowany do ich wytwarzania. W związku z tym zaproponowano opracowanie innego składu chemicznego nanoszonych powłok palladowych lub innej metody ich nanoszenia.
File
  • File: 1
    Analiza struktury i właściwości metalicznych powłok membranowych do separacji wodoru nakładanych na podłoże ceramiczne.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10286

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe324b451af9245c2b621ec1709731407/
URN
urn:pw-repo:WUTe324b451af9245c2b621ec1709731407

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page