Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Budowa układu sterowania mikroskopem cyfrowm

Piotr Dobrzyński

Abstract

The subject of this thesis was a project of developing of digital microscope control system. The project was provided with complete the documentation of existing state of the control system. As a part of the created documentation, an electrical diagram was made as well as commands describing the positioning device displacement and lighting were described. Based on existing state of the control system, modernization was proposed. The project is consisted of three parts, the first one describes solutions applied in control systems using electric drives including electric engines, controllers, I/O cards and software. The second part includes a documentation of existing state of control system. The third part contains proposal for the modernization of the station with the use of elements increasing the safety and functionality of the designed system. The proposed solutions were based on idea to close all elements of the existing electrical system in single enclosure as well as the addition of anti-shock protections. In addition, the computer application was designed which enable an user to test control system via serial port.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Piotr Dobrzyński (WMT) Piotr Dobrzyński Wydział Mechaniczny Technologiczny (WMT)
Tytuł w języku polskim
Budowa układu sterowania mikroskopem cyfrowm
Promotor
Cezary Jasiński (WMT/ITW) Cezary Jasiński Instytut Technik Wytwarzania (WMT/ITW)Wydział Mechaniczny Technologiczny (WMT)
Jednostka dyplomująca
Wydział Inżynierii Produkcji (WMT)
Jednostka prowadząca
Instytut Technik Wytwarzania (WMT/ITW)
Kierunek / specjalność studiów
, Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
14-06-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Sławomir Świłło (WMT/ITW) Sławomir Świłło Instytut Technik Wytwarzania (WMT/ITW)Wydział Mechaniczny Technologiczny (WMT) Cezary Jasiński (WMT/ITW) Cezary Jasiński Instytut Technik Wytwarzania (WMT/ITW)Wydział Mechaniczny Technologiczny (WMT)
Słowa kluczowe w języku polskim
Mikroskop, sterownik, silnik krokowy, aplikacja, bezpieczeństwo, port szeregowy.
Słowa kluczowe w języku angielskim
Microscope, driver, stepper motor, application, security, serial port.
Streszczenie w języku polskim
Przedmiotem niniejszej pracy inżynierskiej był projekt rozbudowy układu sterowania mikroskopu cyfrowego. Praca przewidywała wykonanie dokumentacji zastanego stanu układu sterowania. W ramach stworzonej dokumentacji wykonano schemat elektryczny, opisano komendy sterujące przemieszczeniem układu pozycjonującego oraz oświetleniem. Na podstawie analizy zastanego stanu układu sterowania zaproponowano jego modernizację. Praca składa się z trzech części, w pierwszej zostały opisane rozwiązania stosowane w układach sterujących wykorzystujących napędy elektryczne, w tym silniki elektryczne, sterowniki, karty I/O oraz oprogramowanie. Druga część stanowi dokumentację układu sterowania zastanego na stanowisku. Trzecia część zawiera propozycję modernizacji stanowiska z wykorzystaniem elementów zwiększających bezpieczeństwo oraz funkcjonalność zaprojektowanego układu. Zaproponowane rozwiązania bazowały na propozycji zamknięcia wszystkich elementów istniejącego układu elektrycznego stanowiska w jednej obudowie a także dodaniu zabezpieczeń przeciwporażeniowych. Dodatkowo została stworzona aplikacja komputerowa która za pośrednictwem portu szeregowego umożliwia testowanie działania układu sterowania.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Piotr_Dobrzynski_praca_inzynierska.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 34189

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe322f44870624e17a8e6c8ce14553817/
URN
urn:pw-repo:WUTe322f44870624e17a8e6c8ce14553817

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony