Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Construction of a digital microscope control system

Piotr Dobrzyński

Abstract

The subject of this thesis was a project of developing of digital microscope control system. The project was provided with complete the documentation of existing state of the control system. As a part of the created documentation, an electrical diagram was made as well as commands describing the positioning device displacement and lighting were described. Based on existing state of the control system, modernization was proposed. The project is consisted of three parts, the first one describes solutions applied in control systems using electric drives including electric engines, controllers, I/O cards and software. The second part includes a documentation of existing state of control system. The third part contains proposal for the modernization of the station with the use of elements increasing the safety and functionality of the designed system. The proposed solutions were based on idea to close all elements of the existing electrical system in single enclosure as well as the addition of anti-shock protections. In addition, the computer application was designed which enable an user to test control system via serial port.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Dobrzyński (FMIE) Piotr Dobrzyński,, FACULTY OF MECHANICAL AND INDUSTRIAL ENGINEERING (FMIE)
Title in Polish
Budowa układu sterowania mikroskopem cyfrowm
Supervisor
Cezary Jasiński (FMIE/IoMP) Cezary Jasiński,, The Institute of Manufacturing Processes (FMIE/IoMP)FACULTY OF MECHANICAL AND INDUSTRIAL ENGINEERING (FMIE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FMIE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FMIE/IoMP)
Study subject / specialization
Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sławomir Świłło (FMIE/IoMP) Sławomir Świłło,, The Institute of Manufacturing Processes (FMIE/IoMP)FACULTY OF MECHANICAL AND INDUSTRIAL ENGINEERING (FMIE) Cezary Jasiński (FMIE/IoMP) Cezary Jasiński,, The Institute of Manufacturing Processes (FMIE/IoMP)FACULTY OF MECHANICAL AND INDUSTRIAL ENGINEERING (FMIE)
Keywords in Polish
Mikroskop, sterownik, silnik krokowy, aplikacja, bezpieczeństwo, port szeregowy.
Keywords in English
Microscope, driver, stepper motor, application, security, serial port.
Abstract in Polish
Przedmiotem niniejszej pracy inżynierskiej był projekt rozbudowy układu sterowania mikroskopu cyfrowego. Praca przewidywała wykonanie dokumentacji zastanego stanu układu sterowania. W ramach stworzonej dokumentacji wykonano schemat elektryczny, opisano komendy sterujące przemieszczeniem układu pozycjonującego oraz oświetleniem. Na podstawie analizy zastanego stanu układu sterowania zaproponowano jego modernizację. Praca składa się z trzech części, w pierwszej zostały opisane rozwiązania stosowane w układach sterujących wykorzystujących napędy elektryczne, w tym silniki elektryczne, sterowniki, karty I/O oraz oprogramowanie. Druga część stanowi dokumentację układu sterowania zastanego na stanowisku. Trzecia część zawiera propozycję modernizacji stanowiska z wykorzystaniem elementów zwiększających bezpieczeństwo oraz funkcjonalność zaprojektowanego układu. Zaproponowane rozwiązania bazowały na propozycji zamknięcia wszystkich elementów istniejącego układu elektrycznego stanowiska w jednej obudowie a także dodaniu zabezpieczeń przeciwporażeniowych. Dodatkowo została stworzona aplikacja komputerowa która za pośrednictwem portu szeregowego umożliwia testowanie działania układu sterowania.
File
  • File: 1
    Piotr_Dobrzynski_praca_inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34189

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe322f44870624e17a8e6c8ce14553817/
URN
urn:pw-repo:WUTe322f44870624e17a8e6c8ce14553817

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page