Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Use of REST Architecture in modern web applications on the example of cataloging application

Marek Ernest Bednarski

Abstract

This thesis presents use of REST architecture in modern web applications. For this purpose the thesis utilizes example cataloging application consisting of RESTful API implemented in Python programing language with use of Django web framework and SPA implemented in JavaScript. Example shows fast and efficient ways of building an application. The thesis describes the benefits of implementing applications in REST.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marek Ernest Bednarski (FEIT) Marek Ernest Bednarski,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Zastosowanie architektury REST w budowie nowoczesnych aplikacji internetowych na przykładzie aplikacji do katalogowania
Supervisor
Łukasz Skonieczny (FEIT/ICS) Łukasz Skonieczny,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-09-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
95/16 (2209)
Reviewers
Jakub Janusz Koperwas (FEIT/ICS) Jakub Janusz Koperwas,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Łukasz Skonieczny (FEIT/ICS) Łukasz Skonieczny,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Architektura REST, SPA, Django, RESTful API
Keywords in English
REST Architecture, SPA, Django, RESTful API
Abstract in Polish
Praca prezentuje zastosowanie architektury REST w budowie nowoczesnych aplikacji internetowych. Wykorzystany do tego celu został przykład aplikacji do katalogowania złożonej z RESTful API zaimplementowanego w języku Python z pomocą frameworku Django oraz SPA zaimplementowanej w języku JavaScript. Na przykładzie wskazano sposoby szybkiego i wydajnego przygotowania aplikacji. Zaprezentowano również korzyści płynące z wykorzystania architektury REST.
File
  • File: 1
    praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13959

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe2d7bc0266414e7c81d57fe4eb3066e5/
URN
urn:pw-repo:WUTe2d7bc0266414e7c81d57fe4eb3066e5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page