Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The design presenting the construction of the main stand of the city stadium in Płock

Marcin Kamiński

Abstract

The diploma thesis comprises a short description of the currently existing Kazimierz Górski Stadium in Płock and the scope of the planned investment, which is the construction of a new stadium. The following pages show a conceptual design of the main stand architecture with its adaptation to the functional and utility plan and structural solutions allowing for the realization of the city object. The building was designed in the traditional monolithic technology with prefabricated elements of the grandstands. The load-bearing structure of the stadium consists of reinforced concrete ceilings, beams and poles transmitting the loads directly tothe ground. The load-bearing elements of the stand roofing are designed as a reinforced concrete roof girder suspended by steel cables from the reinforced concrete column. Additionally, the paper presents design assumptions, accepted static diagrams, results of static and strength calculations carried out with the use of computer programmes, analysis of shrinkage loads, the technical description of the designed structure, as well as executive drawings of the supporting structure. In the diploma thesis, the assumed objectives were achieved: an architectural concept with specific functional and utility parameters was created, and a complete documentation of the construction industry was prepared.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Kamiński (FCEMP) Marcin Kamiński,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt konstrukcji trybuny głównej stadionu miejskiego w Płocku
Supervisor
Krzysztof Kamiński (FCEMP/ICEn) Krzysztof Kamiński,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Artur Koper (FCEMP/ICEn) Artur Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Krzysztof Kamiński (FCEMP/ICEn) Krzysztof Kamiński,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
stadion trybuna żelbet
Keywords in English
stadium main stand reinforced concrete
Abstract in Polish
Praca dyplomowa zawiera krótką charakterystykę istniejącego stadionu im. Kazimierza Górskiego w Płocku oraz zakres planowanej inwestycji jakim jest budowa nowego stadionu. W pracy przedstawiono projekt koncepcyjny architektury trybuny głównej z dostosowaniem go do planu funkcjonalno-użytkowego oraz rozwiązania konstrukcyjne pozwalające na zrealizowanie obiektu. Zaprojektowano obiekt w technologii tradycyjnej monolitycznej z prefabrykowanymi elementami trybun. Konstrukcję nośną stadionu stanowią żelbetowe stropy, podciągi oraz słupy przekazujące obciążenia w sposób bezpośredni na podłoże gruntowe. Elementy nośne zadaszenia trybun zaprojektowano jako żelbetowy dźwigar dachowy podwieszony za pomocą lin stalowych do słupa żelbetowego. W pracy przedstawiono założenia obliczeniowe, przyjęte schematy statyczne, wyniki obliczeń statyczno-wytrzymałościowych przeprowadzonych z użyciem programów komputerowych, analizę obciążeń skurczowych, opis techniczny projektowanej konstrukcji, a także rysunki wykonawcze konstrukcji nośnej. W pracy dyplomowej zrealizowano założone cele: stworzono koncepcję architektoniczną o określonych parametrach funkcjonalno-użytkowych oraz wykonano projekt konstrukcyjny trybuny głównej.
File
  • File: 1
    274270_Projekt_konstrukcji_trybuny_głównej_stadionu_miejskiego_w_Płocku.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33774

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe2c857b089064f43a6c9bccb45aaa42c/
URN
urn:pw-repo:WUTe2c857b089064f43a6c9bccb45aaa42c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page