Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Assessment of adhesion between repair systems and the concrete surface using the ultrasonic pulse echo method

Łukasz Feliks Klikowicz

Abstract

Bond quality is the main feature of repair systems necessary to be assessed. It is due to the fact, that the proper level of adhesion between coating materials and concrete substrates is treated as a direct indicator of repair efficiency and quality. The pull-off test is the most commonly used for adhesion assessment in repair systems but growing interest in nondestructive techniques is concrete diagnosis is recently noted. In this work the possibility of using ultrasonic pulse echo method for assessment adhesion between repair material and concrete substrates was analyzed. An investigation were carried out for two group of coatings: polymer (PC) and polymer-cement (PCC). The bond strength was tested with the pull-off method. Evaluation of the adhesion between this kind of coatings and concrete substrate was conducted using parameters characterizing the ultrasonic signal amplitude obtained by means of the analysis of the Root Mean Square (RMS) value and maximum of RMS. A relationship between the pull-off strength and RMS was analyzed. Taking into account all analysis conducted in this work the general conclusions can be formulated that the RMS value and max RMS value are not a parameters that can be used to estimate the adhesion of PC and PCC coatings to the concrete substrate and ultrasound pulse echo technique is not useful for assessment of adhesion in so difficult object like concrete repair systems
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Łukasz Feliks Klikowicz (WIL) Łukasz Feliks Klikowicz Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Tytuł w języku polskim
Ocena przyczepności systemów naprawczych do powierzchni betonu przy użyciu ultradźwiękowej metody echa
Promotor
Andrzej Garbacz (WIL/IIB) Andrzej Garbacz Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Zofia Józefa Kozyra (WIL/IIB) Zofia Józefa Kozyra Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Jednostka dyplomująca
Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Jednostka prowadząca
Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)
Kierunek / specjalność studiów
Budownictwo
Język
(en) angielski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
19-07-2019
Data (rok) wydania
2019
Paginacja
44
Identyfikator wewnętrzny
DIL-5566
Recenzenci
Andrzej Garbacz (WIL/IIB) Andrzej Garbacz Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL) Grzegorz Adamczewski (WIL/IIB) Grzegorz Adamczewski Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Słowa kluczowe w języku polskim
powłoka PC, powłoka PCC, ultradźwiękowa metoda echa, wartość średniokwadratowa RMS, pull-off.
Słowa kluczowe w języku angielskim
adhesion, PC coating, PCC coating, NDT, ultrasonic pulse echo, Root Mean Square, pull-off
Streszczenie w języku polskim
Jakość zespolenia uważana jest za podstawową cechę podlegającą ocenie podczas kontroli jakości naprawy. Wynika to z faktu, że uzyskanie właściwego poziomu adhezji między materiałem naprawczym i podłożem betonowym jest traktowana jako wyznacznik skuteczności naprawy. Ocenę adhezji w układach naprawczych prowadzi się najczęściej za pomocą seminiszczących metod oznaczania przyczepności przez odrywanie (tzw. test pull-off). Ostatnio obserwuje się jednak znaczny wzrost zainteresowania wykorzystaniem metod nieniszczących do oceny przyczepności i jakości zespolenia w naprawach konstrukcji żelbetowych. W pracy przeanalizowano możliwość zastosowania ultradźwiękowej metody echa do badania przyczepności systemów powłok PC i PCC do podłoża betonowego. W ocenie jakości zespolenia tego rodzaju powłok z podłożem betonowym wykorzystano parametry charakteryzujące energię propagującej fali ultradźwiękowej, tj. rozkład wartości średniokwadratowej RMS w dziedzinie czasu oraz maksymalna wartość RMS. Przyczepność powłok określono metodą „pull-off”. Wyniki badan przyczepności, RMS i maksymalnej wartości RMS poddano analizie statystycznej w celu znalezienia korelacji miedzy tymi parametrami. Na podstawie uzyskanych wyników można sformułować wniosek, że wartość RMS nie może być wykorzystana do szacowania przyczepności w układach naprawczych, a ultradźwiekowa metoda echa nie jest przydatna do badania tak trudnych obiektów jak układy naprawcze.
Plik pracy
  Poproś o plik WCAG
  Pola lokalne
  Identyfikator pracy APD: 32560

  Jednolity identyfikator zasobu
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe2bea2e9d62641bcb196b1d933f3b202/
  URN
  urn:pw-repo:WUTe2bea2e9d62641bcb196b1d933f3b202

  Potwierdzenie
  Czy jesteś pewien?
  Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
  Schowek