Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Insurance related to practicing sports on the example of the concept of insurance protection for a selected football club

Michał Małek

Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Michał Małek (FoM) Michał Małek,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Ubezpieczenia związane z uprawianiem sportu na przykładzie koncepcji ochrony ubezpieczeniowej dla wybranego klubu piłkarskiego
Supervisor
Maria Gasińska (FoM/CFFS) Maria Gasińska,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Maria Gasińska (FoM/CFFS) Maria Gasińska,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM) Ryszard Żuber (FoM/CIE) Ryszard Żuber,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
Słowa klucz: przedsiębiorstwo, zakłady ubezpieczeń, ryzyko, prewencja, ubezpieczenia, klub sportowy, zarządzanie, konkurencja, analiza, identyfikacja.
Keywords in English
Key words: enterprise, insurance companies, risk, prevention, insurance, sports club, management, competition, analysis, identification.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Malek_Michal_270649.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 16266

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe2acc81bb5ce4227923e63157d095dde/
URN
urn:pw-repo:WUTe2acc81bb5ce4227923e63157d095dde

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page