Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Approaches, methods, and techniques of real estate appraisal as a guarantee of correct estimate of the value of the property

Marta Katarzyna Grzywacz

Abstract

The aim of this thesis was to verify whether the approaches, methods, and techniques designated for real estate appraisal provided by law and professional standards, guarantee a correct estimate of the value of the property. The thesis put forward the argument that the majority of irregularities in the valuation reports result directly from errors made by real estate appraisers. The values of real estate have been defined and described based on the literature on the subject and current legal norms. In particular the market value, replacement value, cadastral value, and mortgages. Sales comparison approach, income approach, and cost approach have been presented together with respective methods and techniques of real estate appraisal. The profession of a property appraiser as well as functions and objectives valuation have been briefly described. The further part of the thesis shows the types of responsibility that the real estate appraisers are subject to due to their profession. In addition, the most common mistakes made by experts were presented, using examples from judicial case law. The analysis of the examples presented in the dissertation allowed to conclude that the majority of irregularities arising during real estate appraisal was caused by human errors, which confirms the argument put forward in the thesis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Marta Katarzyna Grzywacz (FASS) Marta Katarzyna Grzywacz,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości jako gwarancja prawidłowego oszacowania nieruchomości
Supervisor
Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Agnieszka Woźniak (FASS/DALPP) Agnieszka Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Nieruchomość, wartość nieruchomości, wycena nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy, odpowiedzialność, błędy w wycenie.
Keywords in English
real estate, real estate value, real estate appraisal, real estate appraiser, responsibility, errors in the evaluation
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej było sprawdzenie, czy podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości przewidziane w przepisach prawa oraz standardach zawodowych, gwarantują prawidłowe oszacowanie wartości nieruchomości. W pracy postawiono tezę, że większość nieprawidłowości w operatach szacunkowych wynika wprost z popełnianych przez rzeczoznawców majątkowych błędów. W oparciu o literaturę przedmiotu oraz aktualne normy prawne zostały zdefiniowane i opisane rodzaje wartości nieruchomości, a w szczególności wartość rynkowa, odtworzeniowa, katastralna i bankowo- hipoteczna. Przedstawiono również podejście porównawcze, dochodowe i kosztowe oraz właściwe dla nich metody i techniki wyceny nieruchomości. Krótko opisano zawód rzeczoznawcy majątkowego, a także funkcje i cele wyceny. W dalszej części pracy scharakteryzowano rodzaje odpowiedzialności jakiej podlegają rzeczoznawcy majątkowi z tytułu wykonywanego zawodu. Ponadto przedstawiono najczęściej spotykane błędy popełniane przez biegłych, wykorzystując w tym celu przykłady z orzecznictwa sądowego. Analiza przykładów przedstawionych w pracy pozwoliła wyciągnąć wniosek, iż większość nieprawidłowości powstających podczas wyceny nieruchomości spowodowana jest błędami ludzkimi, co potwierdza postawioną w pracy tezę.
File
  • File: 1
    Marta_Grzywacz_-_praca_licencjacka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5867

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe296eb2cfd5c429f8826822fad17b6d2/
URN
urn:pw-repo:WUTe296eb2cfd5c429f8826822fad17b6d2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page