Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Podziemne magazyny gazu w złożu sczerpanym

Witold Grzegorz Szpiczyński

Abstract

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP TEORETYCZNY. 5 2. PODSTAWOWE AKTY PRAWNE 6 2.1 EUROPEJSKIE AKTY PRAWNE 6 2.2 PODSTAWOWE AKTY PRAWNE 6 3. ZNACZENIE GAZU ZIEMNEGO 7 4. WYSTĘPOWANIE GAZU ZIEMNEGO. RODZAJE ZŁÓŻ GAZU ZIEMNEGO 7 5. ZASOBY GAZU ZIEMNEGO 9 6. STRUKTURA DOSTAW GAZU ZIEMNEGO 11 7. CHARAKTERYSTYKA ODBIORCÓW GAZU ZIEMNEGO 12 8. BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE. 13 8.1 BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE - ROZWÓJ ENERGETYKI OPARTEJ NA PALIWIE GAZOWYM. 17 8.2 STRATEGIE ENERGETYCZNE ORAZ DYWERSYFIKACJA DOSTAW GAZU 17 9. BUDOWA PODZIEMNYCH MAGAZYNÓW GAZU. 18 9.1 RODZAJE PODZIEMNYCH MAGAZYNÓW GAZU 19 9.2 CHARAKTERYSTYKA TECHNOLOGII PODZIEMNEGO MAGAZYNOWANIA GAZU 22 9.3 KOSZTY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PODZIEMNYCH MAGAZYNÓW. 22 9.4 KOSZTY BUDOWY PODZIEMNYCH ZBIORNIKÓW GAZU. 23 9.5 URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE WYDOBYWANIA GAZU 29 9.6 WYPOSAŻENIE NAPOWIERZCHNIOWYCH ODWIERTÓW GAZOWYCH. 33 10. PODZIEMNE MAGAZYNY GAZU W POLSCE 34 10.1 PODZIEMNY MAGAZYN GAZU WIERZCHOWICE 35 10.2 TRYB ZATŁACZANIA GAZU 37 10.3 TRYB ODBIORU GAZU 39 10.4 PRODUKCJA ENERGII W BLOKU GAZOWO –PAROWYM 41 10.5 PODZIEMNY MAGAZYN GAZU HUSÓW. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. 43 10.6 PODZIEMNY MAGAZYN GAZU STRACHOCINA. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. 43 10.7 PODZIEMNY MAGAZYN GAZU SWARZÓW. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. 44 10.8 PODZIEMNY MAGAZYN GAZU BRZEŹNICA. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. 44 F) STRATEGIA I PLANY ROZBUDOWY PMG 45 11. EKSPLOATACJA PODZIEMNYCH MAGAZYNÓW GAZU 46 12. KOSZTY MAGAZYNOWANIA GAZU W PODZIEMNYCH MAGAZYNACH GAZU 48 13. MOŻLIWOŚCI OGRANICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH. 49 14. ZYSKOWNOŚĆ PODZIEMNEGO MAGAZYNOWANIA GAZU 49 15. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 52 16. BIBLIOGRAFIA 53 1. KALISKI M. NAGY S., RYCHLICKI S. SIEMEK J. SZURLEJ A. ,AKADEMIA GÓRNICZO – HUTNICZA, KRAKÓW „GAZ ZIEMNY W POLSCE – WYDOBYCIE, ZUŻYCIE I IMPORT DO 2030 ROKU „ GÓRNICTWO I GEOLOGIA, TOM 5, STR. 2 ZESZYT 3, 2010 R. 53
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Witold Grzegorz Szpiczyński (FEE) Witold Grzegorz Szpiczyński,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Andrzej J. Osiadacz (FEE/DPEGHS) Andrzej J. Osiadacz,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Łukasz Kotyński (FEE/DPEGHS) Łukasz Kotyński,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Andrzej J. Osiadacz (FEE/DPEGHS) Andrzej J. Osiadacz,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
PODZIEMNE MAGAZYNY GAZU W ZŁOŻU SCZERPANYM
File
  • File: 1
    Microsoft Word - Praca inż Witold Szpiczyński.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12027

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe2959a9747364374819155babd4a1b1a/
URN
urn:pw-repo:WUTe2959a9747364374819155babd4a1b1a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page