Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The interface between DSAT system and ETCS level 2 system

Paweł Krzysztof Szydlik

Abstract

In this thesis there is presented project of interface between DSAT system and elements of ETCS level 2 system. It’s purpose of engineer’s thesis. The thesis contains issue of characteristic and functions of both systems, considering the requirements of the safety, common with railway management. At first, I described a DSAT system. DSAT system (rolling stock failure notification system) consist of the elements used for a fixed and maintenance-free detect state axles of train while train run. It ensure a safety of transport and prevent train damage or other negative results. This results may have a influence on the technical state of the rolling stock and railway infrastructure. DSAT system has a couple extensions e.g. Centralized IT DSAT System and Line DSAT System. DSAT and ETCS (European Train Control System) system are part of control and management railway system. Particular elements of described subsystems are able to display a results of detections at DMI and CMI panels. In purpose to send a according announcement generated by DSAT system to people responsibly for a safety of a rail transport (driver, signaler) system ETCS is used. The equipment of ETCS system is a medium transmission for a elements of DSAT system to exchange information between both systems. The strategic element of ETCS system is RBC (Radio Block Centre) containing of a trackside subsystem. There is connection between both systems via Radio Block Centre. The most important case related to the connection between both systems is usage of interface which connects systems. Thus, there is a communication buffer for data exchange between DSAT system and RBC (as a part of ETCS level 2 system). At the end, there is presented a conception of graphically connection between train number and the results of detection system at panel. Additionally, there is performed extensions, which improve the safety of railway traffic and increase availability to information from DSAT system for a signaler.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Krzysztof Szydlik (FT) Paweł Krzysztof Szydlik,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Powiązanie systemu DSAT z systemem ETCS poziomu 2
Supervisor
Andrzej Kochan (FT/TCTI) Andrzej Kochan,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Traffic Control (FT/TCTI)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-03-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marek Sumiła (FT/DTT) Marek Sumiła,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT) Andrzej Kochan (FT/TCTI) Andrzej Kochan,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
DSAT, detekcja, ETCS, RBC, interfejs, powiązanie
Keywords in English
DSAT, detection, ETCS, system, connection, interface, RBC
Abstract in Polish
W tej pracy dyplomowej przedstawiono projekt powiązań systemu DSAT oraz systemu ETCS. Stanowi to cel pracy inżynierskiej. Praca obejmuje zagadnienia charakterystyki i funkcji obu systemów uwzględniając założenia bezpieczeństwa odnoszące się do ruchu kolejowego. Pierwszym opisanym systemem w pracy inżynierskiej będzie system DSAT. System DSAT składa się z urządzeń służących do stacjonarnej i bezobsługowej detekcji stanów awaryjnych eksploatowanego taboru. Zapewnia to bezpieczeństwo przewozów oraz zapobiega uszkodzeniom lub innym negatywnym skutkom. Skutki te mogą wpływać na stan techniczny taboru i infrastruktury. System DSAT wraz ze swoimi rozszerzeniami, tj. Scentralizowany System informatyczny DSAT lub Liniowy System DSAT, oraz system ETCS stanowią elementy sterowania i kierowania ruchem kolejowym. Poszczególne podzespoły opisywanych systemów zdolne są do wyświetlania wyników pomiarów detekcji na panelach DMI oraz CMI. W celu przekazania odpowiednich komunikatów generowanych przez system DSAT do osób, od których w głównej mierze zależy bezpieczeństwo przewozów (maszynista oraz dyżurny ruchu) wykorzystuję się system ETCS. Wyposażenie systemu ETCS stanowi medium transmisyjne dla urządzeń systemu DSAT w celu wymiany informacji między systemami. Strategicznym elementem systemu ETCS, jest wchodzący w skład podsystemu przytorowego, RBC czyli Centrum Sterowania Radiowego. Właśnie dzięki niemu dochodzi do łączności obu systemów. Najistotniejszym zagadnieniem odnoszącym się do powiazania obu systemów jest wykorzystanie interfejsu programowego, który to łączy systemy i stanowi bezpośrednie połączenie komunikacyjne. Jest on buforem komunikacyjnym do wymiany informacji pomiędzy urządzeniami systemu DSAT a RBC, czyli urządzeniem systemu ETCS poziomu 2. W pracy dyplomowej zamieszczona została koncepcja zobrazowania powiązania numeru pociągu z wynikami detekcji stanów awaryjnych taboru na elektronicznym pulpicie nastawczym. Koncepcję uzupełniłem o rozszerzenia, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz zwiększenie dostępności do informacji o wynikach detekcji dla dyżurnego ruchu.
File
  • File: 1
    ZSRK_D16_SIS_PD_250318_Paweł_Szydlik_20160215 - psz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10156

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe28469eda7774f329884df82465e3326/
URN
urn:pw-repo:WUTe28469eda7774f329884df82465e3326

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page