Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Availability of renewable energy in Poland in accordance with the European Union Directives

Katarzyna Maria Targańska

Abstract

The topic of the thesis is “Availability of renewable energy in Poland in accordance with the European Union Directives”. The work presents different forms of renewable energy. It also deals with the demand for this kind of energy in Poland and in other EU countries. Moreover, the work examines the use of different kinds of energy necessary to meet the demands of an average household. The latter issue is discussed on the grounds of the analysis of an average household needs from the Polish town of Lipno in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. There has been calculates the amount of everyday energy use (specifically to obtain hot water) to choose between the flat – plate collector and the vacuum collector considering two different angles of inclination. The right choice of biomass containers to meet the needs of the central heating system in this case is also taken into consideration. Eventually the most economic solution is presented. The first part of the thesis is a theoretical introduction, where the international documents/directives as well as the legal acts regulating Poland’s liabilities concerning the renewable energy sources are discussed. In the next chapter the renewable energy from different sources are presented: biomass energy, wind energy, geothermal energy, water energy and solar energy. Derivation of the renewable energy in Poland and the other EU countries is also included in this chapter. In the next chapter some examples of the renewable energy sources use in Poland can be found. In the project part some calculations with the use of the Audytor OZC programme are made i.e. the monthly demand for the thermal energy. Primary Energy Ratio (PER), Final Energy Ratio (FER) and the energy performance certificate can be found here as well. Next the selection of the biomass containers to satisfy the central heating needs in terms of economy is presented. The analysis of the solar panels choices for thermal equipment is also included in the chapter. Finally the best option of cost-effectiveness investment is discussed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Maria Targańska (FCEMP) Katarzyna Maria Targańska,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Analiza dostępności różnych źródeł energii odnawialnych w Polsce w kontekście ustaleń Komisji Europejskiej
Supervisor
Dorota Bzowska (FCEMP/ICEn) Dorota Bzowska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-03-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Dorota Bzowska (FCEMP/ICEn) Dorota Bzowska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Sławomir Grabarczyk (FCEMP/ICEn) Sławomir Grabarczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
odnawialne źródła energii, energia biomasy, energia słoneczna, energia wiatru, energia geotermalna, energia wiatru
Keywords in English
renewable energy sources, biomass energy, solar energy, wind energy, geothermal energy, water energy
Abstract in Polish
Tematem pracy dyplomowej jest „Analiza dostępności różnych źródeł energii odnawialnych w Polsce w kontekście ustaleń Komisji Europejskiej”. W pracy opisało różne formy energii odnawialnej, porównano zapotrzebowanie na energię odnawialną w Polsce oraz w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Przeanalizowano również wykorzystanie różnych form energii w celu zaspokojenia potrzeb energetycznych na przykładzie domu jednorodzinnego położonego w miejscowości Lipno, województwo Kujawsko - Pomorskie. W pracy obliczono zapotrzebowanie na energię w celu dobrania kolektorów: płaskiego lub próżniowego pod dwoma kątami nachylenia do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz dobór kotłów na biomasę do zaspokojenia zapotrzebowania na centralne ogrzewanie. Następnie wybrano najkorzystniejsze rozwiązanie pod względem ekonomicznym. Częścią pierwszą pracy jest wstęp teoretyczny, w którym omówiono dokumenty/dyrektywy międzynarodowe oraz akty prawne dotyczące zobowiązań Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii. W kolejnym rozdziale przedstawiono odnawialne źródła energii: energię biomasy, energię wiatru, energię geotermalną, energię wody oraz energię słońca. Porównano również pozyskiwanie energii odnawialnej w Polsce oraz w krajach członkowskich Unii Europejskiej. W następnym rozdziale przedstawiono przykłady wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Polski. W części projektowej wykonano obliczenia w programie Audytor OZC, m. in. miesięczne zapotrzebowanie na energię cieplną. Wyliczono również wskaźnik energii pierwotnej oraz końcowej, a także wystawiono świadectwo energetyczne. W kolejnym punkcie części projektowej wykonano dobór kotłów na biomasę w celu zaspokojenia zapotrzebowania na centralne ogrzewanie oraz porównano je ze względów ekonomicznych. Kolejną analizowaną możliwością był dobór kolektorów słonecznych instalacji ciepłej wody użytkowej. Następnie dokonano wyboru najkorzystniejszego wariantu ze względu na opłacalność inwestycji.
File
  • File: 1
    Katarzyna_Targańska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26564

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe25fc06246bf489da92fd936560e1d1b/
URN
urn:pw-repo:WUTe25fc06246bf489da92fd936560e1d1b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page