Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Synthesis of selected boracyclic compounds

Michał Jarosław Trzciński

Abstract

In recent years cyclic compounds containing π-conjugated systems are very popular. It is because of the unique optical properties of such compounds which may be used as electronic devices, OLED technology (Organic Light Emmiting Diode). Compounds in which boron atom is closed in heterocyclic ring, besides mentioned properties of π-conjugated systems, possess properties characteristic to boron atoms.In the first stage of my work, compounds containing B-X (Cl,Br
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Jarosław Trzciński (FC) Michał Jarosław Trzciński,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Synteza wybranych związków boracyklicznych
Supervisor
Piotr Buchalski (FC/DCOC) Piotr Buchalski,, Department Of Catalysis And Organometallic Chemistry (FC/DCOC)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of Catalysis And Organometallic Chemistry (FC/DCOC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Piotr Buchalski (FC/DCOC) Piotr Buchalski,, Department Of Catalysis And Organometallic Chemistry (FC/DCOC)Faculty of Chemistry (FC) Tomasz Kliś (FC/DPC) Tomasz Kliś,, Department Of Physical Chemistry (FC/DPC)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
Bor, chemia organiczna, chemia metaloorganiczna, związki boracykliczne, związki organoboronowe
Keywords in English
Boron, organic chemistry, boracyclic compounds, antyaromatics
Abstract in Polish
W ostatnich latach związki cykliczne zawierające w swojej budowie układy sprzężonych wiązań π cieszą się coraz to większym zainteresowaniem. Związane jest to z ich unikalnymi właściwościami optycznymi, które mogą być wykorzystywane w wielu dziedzinach takich jak urządzenia elektryczne, technologia OLED ( ang. Organic Light Emmiting Diode). Związki, w których atom boru został zamknięty w heterocyklicznym pierścieniu, prócz wyżej wymienionych własności układów π-sprzężonych, posiadają właściwości charakterystyczne dla atomu boru. Celem niniejszej pracy była synteza dwóch grup związków boracyklicznych, które w swojej budowie zawierały odpowiednio wiązania B-X (Cl,Br,I) lub wiązania BOH. W pierwszym etapie prac laboratoryjnych skupiono się na otrzymaniu cząsteczek zawierających oddziaływania bor-atom halogenowy, przy użyciu dwóch różnych metod syntezy. Otrzymane produkty oraz produkty pośrednie scharakteryzowano metodami 1H NMR. Następna część badań laboratoryjnych obejmowała próby otrzymania związków boracyklicznych z wiązaniami B-OH na drodze reakcji z użyciem trimetoksyboranu oraz weryfikacja skuteczności tej metody w otrzymywaniu oddziaływań boru i grupy hydroksylowej. Otrzymane związki również badano spektroskopią 1H NMR. W rezultacie zbadano różne metody otrzymywania związków boracyklicznych oraz wpływ tych metod na wydajność oraz selektywność reakcji, co może posłużyć do optymalizacji syntez tego typu związków. Reakcja 2,2’-dilitobifenylu oraz bis(lito)fenylometyloaminy z trimetoksyboranem nie zaszła w oczekiwany sposób. Wynika to prawdopodobnie z ekstremalnie wysokiej czułości związków boracyklicznych na obecną w środowisku reakcji wodę.
File
  • File: 1
    Dyplom Michał Jarosław Trzciński.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8478

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe252de445d5a4e1abc92c7880ea21826/
URN
urn:pw-repo:WUTe252de445d5a4e1abc92c7880ea21826

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page