Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Orangery construction project in the North Park in Plock

Damian Banaszek

Abstract

SUMMARY Main topic in engineer degree thesis is construction project of the orangery located in North Park in Plock. First part of work presents characteristics of such objects and example greenhouses implemented under different conditions of the designed orangery in the North Park in Plock. A description of the construction and architectural design of the winter garden was presented. Then the static-strength calculations of the structure are presented, based on the accepted static patterns and calculations. At the end of the descriptive part, the visualization of the design building was illustrated in different perspectives. In ilistrated part are attached architectonic projects (drawnings) like projections of fundations, lowest building condignation, sections and elevarion view. Addition to ilustrated part are construction plans (drawings) for designed architectural object.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Damian Banaszek (FCEMP) Damian Banaszek,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt konstrukcji oranżerii w Parku Północnym w Płocku
Supervisor
Krzysztof Pietrzak (FCEMP/ICEn) Krzysztof Pietrzak,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-12-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Krzysztof Pietrzak (FCEMP/ICEn) Krzysztof Pietrzak,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Wojciech Kubissa (FCEMP/ICEn) Wojciech Kubissa,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
Słowa kluczowe: projekt budowlany, ogród zimowy, projekt konstrukcyjny.
Keywords in English
Key words: architectural project, winter garden, construction project.
Abstract in Polish
Streszczenie Przedmiotem pracy dyplomowej inżynierskiej jest projekt konstrukcji oranżerii zlokalizowanej w Parku Północnym w Płocku. Pierwsza część pracy przedstawia charakterystykę tego typu obiektów oraz przykładowe oranżerie zrealizowane w różnych warunkach, w ciągu ostatniego wieku. W kolejnej części zaprezentowano założenia projektowe i warunki lokalizacyjne projektowanej oranżerii na terenie Parku Północnego w Płocku. Przedstawiono opis konstrukcyjno-architektoniczny projektowanego ogrodu zimowego. Następnie przedstawiono obliczenia statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji, oparte o przyjęte schematy statyczne i obliczenia. Na zakończenie części opisowej zobrazowano wizualizację projektowanego budynku w różnych perspektywach. W części rysunkowej dołączono rysunki architektoniczne, począwszy od rzutów fundamentów, przyziemia, przekrojów a skończywszy na widoku elewacji. Dopełnieniem części rysunkowej są rysunki konstrukcyjne projektowanego budynku.
File
  • File: 1
    268404_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27013

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe2457c35d5f3412ba1fbedf53c92685b/
URN
urn:pw-repo:WUTe2457c35d5f3412ba1fbedf53c92685b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page