Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Increasing the Resolution of Digital Images

Karol Śliwa

Abstract

Increasing the resolution of digital images is one of the basic tasks in the field of image processing. The thesis presents fundamentals of the digital image concept, describes common types and formats of these images and their methods of representation. The document presents also some popular algorithms for resolution modification, confronts the differences and similarities between them. Algorithms arc divided into thee main sections: the general concept of operation, the non-adaptive algorithms and adaptive ones. The thesis discusses various methods of their implementation and improvements, which may cause a decrease of overall evaluation time or an increase of output image quality. A program, which presents the issues described in the document, was created as a practical part of the thesis. The results of program execution and the images generated with different methods are included in the attached comparison sheet.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karol Śliwa (FEIT/ICS) Karol Śliwa,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Zwiększanie rozdzielczości obrazów cyfrowych
Supervisor
Przemysław Rokita (FEIT/ICS) Przemysław Rokita,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(en) English
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Internal identifier
ENII-PI.001119
Keywords in Polish
przetwarzanie obrazu, interpolacja, rozdzielczość, rozszerzanie obrazu
Keywords in English
image processing, interpolation, resolution, image resizing
Abstract in Polish
Zwiększanie rozdzielczości obrazów cyfrowych jest jednym z podstawowych zadań w dziedzinie przetwarzania obrazu. Praca przedstawia podstawowe zagadnienia zwia?ane z koncepcjâ obrazu cyfrowego, opisuje powszechne rodzaje i formaty tych obrazów oraz sposoby ich zapisu. Dokument prezentuje także popularne algorytmy służâce do zmiany rozdzielczości, zestawia cechy wspóine i różnice między nimi. Algorytmy opisane sâ w trzech głównych działach: ogólna koncepcja ich działania, algorytmy nieadaptacyjne oraz algorytmy adaptacyjne. Praca omawia różne sposoby ich implementacji oraz usprawnienia mogące przyczynić się do skrócenia czasu przetwarzania bâdź wzrostu jakości obrazów wynikowych. Część praktyczni, pracy stanowi program, który prezentuje zagadnienia opisane w dokumencie. Wyniki działania programu oraz obrazy wygenerowane różnymi metodami zawarte ą w dołączonym zestawieniu.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe2053f0c29d74817ab47141fd5f45d79/
URN
urn:pw-repo:WUTe2053f0c29d74817ab47141fd5f45d79

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page