Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Control project for ventilation and heating in a "smart home"

Nikodem Paweł Piądło

Abstract

This work contains both theoretical information on intelligent buildings and systems related to building automation and the ventilation and heating control project I have carried out in a smart home. The theoretical part presents the essence of a smart home and a number of benefits that every user of the BMS (Building Management System) control system has. In the part related to the analysis of the state, the issues currently available on the market for ventilation and central heating systems are also presented. After comparing the available variants, I found out that the concept of a smart home was best matched by: mechanical ventilation with a heat exchanger and a heat pump. The practical part included design and implementation of a ventilation and heating control system in an intelligent building. First, I had to set goals that I want to achieve by creating my own control system. Based on the assumptions I made an algorithm of operation, I created a circuit diagram and selected the appropriate components. The next step was the assembly tasks. All elements had to be properly fastened so that the system was stable and connect with one another in accordance with the diagram. The last task was to write the program code on the Arduino platform and then test the operation to eliminate any errors. The control system accomplishes the set goals.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Nikodem Paweł Piądło (FPE) Nikodem Paweł Piądło,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Projekt sterowania wentylacją i ogrzewaniem w "inteligentnym domu"
Supervisor
Sebastian Bombiński (FPE/IoMP) Sebastian Bombiński,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
31-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sebastian Bombiński (FPE/IoMP) Sebastian Bombiński,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Mirosław Nejman (FPE/IoMP) Mirosław Nejman,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
inteligentny dom, integracja systemów, system sterowania, wentylacja, centralne ogrzewanie, Arduino.
Keywords in English
smart home, systems integration, control system, ventilation, central heating, Arduino.
Abstract in Polish
Niniejsza praca zawiera zarówno teoretyczne wiadomości na temat inteligentnych budynków i systemów związanych z automatyką budynkową oraz opis wykonanego projektu sterowania wentylacją i ogrzewaniem w inteligentnym domu. W części teoretycznej została przedstawiona istota inteligentnego domu oraz szereg korzyści jakie posiada każdy użytkownik systemu sterowania BMS (ang. Building Management System). W części związanej z analizą stanu zagadnienia zostały również przedstawione aktualnie dostępne na rynku systemy wentylacji i centralnego ogrzewania. Po porównaniu dostępnych wariantów stwierdzono, że w koncepcję inteligentnego domu najlepiej wpasowały się: wentylacja mechaniczna z wymiennikiem ciepła oraz pompa ciepła. Część praktyczna obejmowała zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania wentylacją i ogrzewaniem w inteligentnym budynku. Najpierw należało postawić cele, które należy zrealizować tworząc system sterowania. W oparciu o założenia wykonano algorytm działania, stworzyono schemat połączeń i dobrano odpowiednie komponenty. Kolejnym krokiem były zadania monterskie. Wszystkie elementy należało poprawnie przymocować aby układ był stabilny i połączyć ze sobą zgodnie ze schematem. Ostatnim zadaniem było napisanie kodu programu na platformie Arduino oraz testowanie działania, aby wyeliminować wszelkie pojawiające się błędy. System sterowania spełnił założone cele.
File
  • File: 1
    268006_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30938

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe1f0be053f3e47d3995de54bcbe79cd3/
URN
urn:pw-repo:WUTe1f0be053f3e47d3995de54bcbe79cd3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page