Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt wstępny układu napędowego do małego autobusu miejskiego

Piotr Nurczyk

Abstract

The paper presents preliminary design of the powertrain for a small city bus. In the project it was assumed that a RR layout (rear-engine, rear-wheel-drive) with engine mounted transversely behind rear axle will be used. An attempt was made to adapt the powertrain from a FF layout (front-engine, front-wheel-drive) truck. Such solution of drive system allows the use of independent suspension in rear wheels, which has an effect of reducing unsprung weight of the vehicle. During the attempt of adapting the powertrain there were considered different variants of solution, eventually because of design restrictions the two-step final drive solution was selected. For both gear stages basic geometrical parameters were calculated. For the calculated gears there was made a strenght analysis in a computer program compliant with draft of ISO 9082 available at the Institute of Vehicle on Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering. Then strenght was tested for shafts on which gears are mounted. Ultimately the bearings were chosen from FAG catalog for both gear shafts. Based on conducted design calculations there was made a preliminary draft of the proposed solution. There are 3 appendixes – results of gear strenght analysis (appendixes Z1 and Z2) and drawings of gear (appendix Z3).
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Piotr Nurczyk (WSiMR) Piotr Nurczyk Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Tytuł w języku polskim
Projekt wstępny układu napędowego do małego autobusu miejskiego
Promotor
Andrzej Wąsiewski (WSiMR/IPiMR) Andrzej Wąsiewski Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych (WSiMR/IPiMR)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Andrzej Reński (WSiMR/IPiMR) Andrzej Reński Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych (WSiMR/IPiMR)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Jednostka dyplomująca
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Jednostka prowadząca
Instytut Pojazdów (WSiMR/IPiMR)
Kierunek / specjalność studiów
, Mechanika i Budowa Maszyn
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
08-11-2016
Data (rok) wydania
2016
Paginacja
90
Identyfikator wewnętrzny
SIMR; D-1500
Recenzenci
Hubert Sar (WSiMR/IPiMR) Hubert Sar Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych (WSiMR/IPiMR)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR) Andrzej Wąsiewski (WSiMR/IPiMR) Andrzej Wąsiewski Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych (WSiMR/IPiMR)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Słowa kluczowe w języku polskim
1. Autobus miejsk, i2. Układ napędowy, 3. Przekładnia główna, 4. Obliczenia projektowe
Słowa kluczowe w języku angielskim
1. City bus, 2. Powertrain, 3. Final drive, 4. Design calculations
Streszczenie w języku polskim
W pracy przedstawiono projekt wstępny układu napędowego do małego autobusu miejskiego. W założeniach projektu przyjęto, że zostanie zastosowany zblokowany tylny układ napędowy z silnikiem ustawionym poprzecznie za tylną osią. Podjęta została próba adaptacji zblokowanego przedniego układu napędowego samochodu dostawczego. Takie rozwiązanie układu napędowego pozwala na zastosowanie niezależnego zawieszenia kół tylnych, co ma wpływ na zmniejszenie masy nieresorowanej pojazdu. Podczas próby adaptacji układu napędowego rozważano różne warianty rozwiązania, ostatecznie ograniczenia konstrukcyjne zdecydowały o wyborze wariantu z dwustopniową przekładnią główną. Dla obu stopni przekładni obliczone zostały podstawowe wielkości geometryczne. Ponadto dokonano sprawdzenia wytrzymałościowego przekładni przy użyciu programu zgodnego z projektem normy ISO 9082 dostępnego w Instytucie Pojazdów Wydziału SiMR. Następnie sprawdzone wytrzymałościowo zostały wały, na których są osadzone koła przekładni. Ostatecznie dobrano łożyska z katalogu FAG dla obu wałów przekładni. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń projektowych wykonano wstępny projekt zaproponowanego rozwiązania. Do pracy dodane są załączniki – obliczenia wytrzymałościowe obu stopni przekładni głównej (załączniki Z1 i Z2) oraz rysunki przekładni (załącznik Z3).
Plik pracy
  • Plik: 1
    Piotr Nurczyk praca inzynierska.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 14139

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe19e8ad78c1c4ebb85e0587785056e0f/
URN
urn:pw-repo:WUTe19e8ad78c1c4ebb85e0587785056e0f

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony