Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The preliminary design of the powertrain for a small city bus

Piotr Nurczyk

Abstract

The paper presents preliminary design of the powertrain for a small city bus. In the project it was assumed that a RR layout (rear-engine, rear-wheel-drive) with engine mounted transversely behind rear axle will be used. An attempt was made to adapt the powertrain from a FF layout (front-engine, front-wheel-drive) truck. Such solution of drive system allows the use of independent suspension in rear wheels, which has an effect of reducing unsprung weight of the vehicle. During the attempt of adapting the powertrain there were considered different variants of solution, eventually because of design restrictions the two-step final drive solution was selected. For both gear stages basic geometrical parameters were calculated. For the calculated gears there was made a strenght analysis in a computer program compliant with draft of ISO 9082 available at the Institute of Vehicle on Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering. Then strenght was tested for shafts on which gears are mounted. Ultimately the bearings were chosen from FAG catalog for both gear shafts. Based on conducted design calculations there was made a preliminary draft of the proposed solution. There are 3 appendixes – results of gear strenght analysis (appendixes Z1 and Z2) and drawings of gear (appendix Z3).
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Nurczyk (FACME) Piotr Nurczyk,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Projekt wstępny układu napędowego do małego autobusu miejskiego
Supervisor
Andrzej Wąsiewski (FACME/IV&CE) Andrzej Wąsiewski,, Institute of Vehicles and Construction Engineering (FACME/IV&CE)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Andrzej Reński (FACME/IV&CE) Andrzej Reński,, Institute of Vehicles and Construction Engineering (FACME/IV&CE)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV&CE)
Study subject / specialization
Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-11-2016
Issue date (year)
2016
Pages
90
Internal identifier
SIMR; D-1500
Reviewers
Hubert Sar (FACME/IV&CE) Hubert Sar,, Institute of Vehicles and Construction Engineering (FACME/IV&CE)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Andrzej Wąsiewski (FACME/IV&CE) Andrzej Wąsiewski,, Institute of Vehicles and Construction Engineering (FACME/IV&CE)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Autobus miejsk, i2. Układ napędowy, 3. Przekładnia główna, 4. Obliczenia projektowe
Keywords in English
1. City bus, 2. Powertrain, 3. Final drive, 4. Design calculations
Abstract in Polish
W pracy przedstawiono projekt wstępny układu napędowego do małego autobusu miejskiego. W założeniach projektu przyjęto, że zostanie zastosowany zblokowany tylny układ napędowy z silnikiem ustawionym poprzecznie za tylną osią. Podjęta została próba adaptacji zblokowanego przedniego układu napędowego samochodu dostawczego. Takie rozwiązanie układu napędowego pozwala na zastosowanie niezależnego zawieszenia kół tylnych, co ma wpływ na zmniejszenie masy nieresorowanej pojazdu. Podczas próby adaptacji układu napędowego rozważano różne warianty rozwiązania, ostatecznie ograniczenia konstrukcyjne zdecydowały o wyborze wariantu z dwustopniową przekładnią główną. Dla obu stopni przekładni obliczone zostały podstawowe wielkości geometryczne. Ponadto dokonano sprawdzenia wytrzymałościowego przekładni przy użyciu programu zgodnego z projektem normy ISO 9082 dostępnego w Instytucie Pojazdów Wydziału SiMR. Następnie sprawdzone wytrzymałościowo zostały wały, na których są osadzone koła przekładni. Ostatecznie dobrano łożyska z katalogu FAG dla obu wałów przekładni. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń projektowych wykonano wstępny projekt zaproponowanego rozwiązania. Do pracy dodane są załączniki – obliczenia wytrzymałościowe obu stopni przekładni głównej (załączniki Z1 i Z2) oraz rysunki przekładni (załącznik Z3).
File
  • File: 1
    Piotr Nurczyk praca inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14139

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe19e8ad78c1c4ebb85e0587785056e0f/
URN
urn:pw-repo:WUTe19e8ad78c1c4ebb85e0587785056e0f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page