Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The research about controlling the process of AC slow charging the electric cars

Krystian Pazyrski

Abstract

The aim of this work is the presentation of the energy balance by the calculation how much energy the electric car BMW i3 will use for traction purposes during the NEDC test. There was constructed the diagnostic tester for electric cars’ (Mennekes) charger. The device will be used for visualizing the process of charging the cars. Thanks to this tester it will be possible to check in easy way does the charger work correctly and to eliminate its possible wrong working. The tester can serve for checking the proper work of newly produced chargers. The charger has specially constructed electronics which cause that outside the car it does not have any current values on the plug. The current starts to flow only after connecting it to the car. The tester puts the charger into individual charging stages, the same as it should behave in the properly working car. The particular stages switch on using the right resistances. In the right stages there is a change of the fulfillment of the PWM and the voltage changes. The results were presented on the oscilloscope. Turning on the next stages is signalized by the glowing diode in the built-in module. In this work there are discussed physical and technical issues, which were necessary to do this project.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krystian Pazyrski (FACME) Krystian Pazyrski,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Badanie sterowania procesem wolnego ładowania AC samochodów elektrycznych
Supervisor
Jędrzej Mączak (FACME/IV) Jędrzej Mączak,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Piotr Piórkowski (FACME/ICME) Piotr Piórkowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-07-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2164
Reviewers
Piotr Piórkowski (FACME/ICME) Piotr Piórkowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Ireneusz Krakowiak (FACME/ICME) Ireneusz Krakowiak,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
Mennekes, auta elektryczne, ładowarka, EVSE
Keywords in English
Mennekes, electric cars, charger, EVSE
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej było przedstawienie bilansu energii, poprzez obliczenie, ile energii zużyje samochód elektryczny BMW i3 na cele trakcyjne podczas testu NEDC. Skonstruowany został tester diagnostyczny do ładowarek samochodów elektrycznych (Mennekes). Urządzenie to będzie służyło do wizualizacji procesu ładowania aut. Dzięki testerowi będzie można w łatwy sposób sprawdzić, poprawność działania ładowarki i wykluczyć ewentualne błędne jej działanie. Tester może służyć do sprawdzenia prawidłowego działania nowo wyprodukowanych ładowarek. Ładowarka posiada specjalnie skonstruowaną elektronikę, która powoduje, że poza samochodem, na wtyczce nie posiada żadnych wartości prądowych. Prąd zaczyna płynąć dopiero po podłączeniu do samochodu. Tester wprowadza ładowarkę w poszczególne stany ładowania, tak samo, jak powinna zachowywać się w poprawnie działającym aucie. Poszczególne stany załączają się wykorzystując odpowiednie rezystancje. W odpowiednich stanach następuje zmiana wypełnienia PWM oraz zmiany napięciowe. Otrzymane wyniki zostały przedstawione na oscyloskopie. Załączanie kolejnych stanów ładowania jest sygnalizowane zapalającą się diodą na zbudowanym module. W pracy omówiono zagadnienia fizyczne oraz techniczne niezbędne do wykonania projektu.
File
  • File: 1
    ost111.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34735

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe18e0026fedf4e46b2ab4c9edc2fc810/
URN
urn:pw-repo:WUTe18e0026fedf4e46b2ab4c9edc2fc810

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page