Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

3D voxel game engine supporting procedural terrain generation and its destruction

Mateusz Paweł Plesiński

Abstract

The aim of this project was to design and implement 3D voxel game engine using C++ programming language. This work studies programming side and describes requirements of games and game engines development. During the creating process the emphasis has been put on performance and following common design and architectural patterns. The engine provides systems for communication between game objects, multithreaded programming and rendering optimizations. It allows for a game logic implementation and is easily extendable. As part of the project a procedural terrain generation module has been created. It is based on two-dimensional fractal noise, characterized by having an appearance realistically resembling a height map of terrain.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Paweł Plesiński (FEIT/ICS) Mateusz Paweł Plesiński,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Wokselowy silnik gry 3D umożliwiający proceduralne generowanie terenu i jego destrukcję
Supervisor
Tomasz Martyn (FEIT/ICS) Tomasz Martyn,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
96/19 (2689)
Reviewers
Tomasz Martyn (FEIT/ICS) Tomasz Martyn,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Krzysztof Chabko (FEIT/ICS) Krzysztof Chabko,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
wokselowy silnik gry trójwymiarowej, architektura silnika gry, programowanie gier komputerowych, C++, DirectX, entity-component-system, szum Perlina
Keywords in English
3D voxel game engine, game engine architecture, computer games programming, C++, DirectX, entity-component-system, Perlin noise
Abstract in Polish
Celem poniższej pracy było zaprojektowanie oraz implementacja wokselowego silnika gry trójwymiarowej w języku C++. Praca bada programistyczne aspekty elektronicznej rozrywki i przytacza wymagania stawiane przed silnikiem gry komputerowej. Przy tworzeniu rozwiązania nacisk położony został na jego wydajność oraz zgodność z powszechnie stosowanymi w grach komputerowych wzorcami projektowymi i architektonicznymi. Biblioteka silnika zapewnia gotowe mechanizmy komunikacji elementów gry, wsparcia programowania wielowątkowego oraz optymalizacji wyświetlania obiektów na ekranie. Stworzony projekt daje możliwość łatwego rozszerzania funkcjonalności silnika oraz implementacji logiki gry. Na potrzeby pracy powstał również moduł proceduralnej generacji terenu oparty na dwuwymiarowym szumie fraktalnym. Charakteryzuje się on wyglądem realistycznie odwzorowującym mapę wysokości terenu.
File
  • File: 1
    Mateusz_Plesinski_praca_inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35904

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe17ba72a7c7b4daebc29ebf585ca517a/
URN
urn:pw-repo:WUTe17ba72a7c7b4daebc29ebf585ca517a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page