Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and improvement of the production process in the company , service and manufacturing of wood

Piotr Ciok

Abstract

Intensively developing production sector resulted in a competitive growth on the market which caused a need to increase efficiency of production process in order to satisfy demand of customers. The purpose of this thesis is analysis and incease in eficience of production process in service and production sector in timber line. The basis to achive proposed goal was conducting analysis in a given company, focusing on increase in eficiency as well as working out a project. In course of observation production process was analysed with spaghetti diagram, and next as a result of aplication organizational technique improvement was implemented based on shortening internal transport route. As a result of project implemantation, the time of transport operation decreased with reorganized workstation and productivity increased which translated into company profit growth. The thesis was divided into three chapters, the first of which is an introduction to the subject and contains information on production managment and engineering. The second chapter is a description of the analysed company and production analisys focused on determining production losses. The final chapter is devoted to designing the project and production process improvment and its implementation.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Ciok (FoM) Piotr Ciok,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i usprawnienie procesu produkcji w firmie usługowo-produkcyjnej z branży drzewnej
Supervisor
Jerzy Lewandowski (FoM/EWEMD) Jerzy Lewandowski,, The Laboratory of Ergonomics and Work Environment Management (FoM/EWEMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Ergonomics and Work Environment Management Department (FoM/EWEMD)
Study subject / specialization
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jerzy Lewandowski (FoM/EWEMD) Jerzy Lewandowski,, The Laboratory of Ergonomics and Work Environment Management (FoM/EWEMD)Faculty of Management (FoM) Ewa Górska (FoM/EWEMD) Ewa Górska,, The Laboratory of Ergonomics and Work Environment Management (FoM/EWEMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
Inżynieria produkcji, projektowanie, usprawnienie, system produkcyjny, proces produkcyjny, zarządzanie produkcją.
Keywords in English
Production engineering , design , improvement , production system , production process , production management .
Abstract in Polish
Intensywnie rozwijający się sektor produkcyjny spowodował wzrost konkurencyjności na rynku a co za tym idzie potrzebę usprawnienia procesów produkcyjnych w celu zaspokajania potrzeb klientów. Celem niniejszej pracy jest analiza i usprawnienie procesu produkcji w firmie usługowo- produkcyjnej z branży drzewnej. Podstawą do osiągnięcia zakładanego celu było przeprowadzenie analizy w badanym przedsiębiorstwie pod kątem jej usprawnienia oraz opracowanie projektu. W skutek obserwacji dokonano analizy procesu produkcji za pomocą diagramu spaghetti, a następnie w wyniku zastosowania technik organizacyjnych zostało przeprowadzone usprawnienie polegające na skrócenie czasu transport wewnętrznego. W wyniku wdrożenia projektu zmniejszył się czas operacji transportowych dokonanych za pomocą przeorganizowania stanowisk pracy oraz zwiększyła się produktywność co jednocześnie przełożyło się na wzrost zysku przedsiębiorstwa. Praca podzielona został na trzy rozdziały, z czego pierwszy poświęcony jest na wprowadzenie do tematu pracy i zawiera informację z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji, drugi rozdział to opis badanego przedsiębiorstwa i analiza produkcji pod kątem wykrycia strat w procesie, trzeci ostatni rozdział poświęcony jest opracowaniu projektu usprawnienia procesu produkcji i jego wdrożeniu.
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Ciok_Piotr_256591.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13954

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe17685b07f654065854f0dfdb6f1714f/
URN
urn:pw-repo:WUTe17685b07f654065854f0dfdb6f1714f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page