Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Analiza porównawcza modeli obliczeniowych płytowo-belkowego wiaduktu drogowego o konstrukcji żelbetowej

Mateusz Borkowski

Abstract

The thesis deals with the problems of creating computational models of RC slab-beam overpass. The work presents theorerical methods of structure modeling and detailed analysis of three different numerical models: beam, grate (including variants) and plate. The research was focused on search for calculation models that are useful from the point of view of the designer, i.e. possibly uncomplicated but leading to sufficiently accurate description of the work of the structure and useful in terms of BIM technology.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Mateusz Borkowski (WIL) Mateusz Borkowski Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Tytuł w języku polskim
Analiza porównawcza modeli obliczeniowych płytowo-belkowego wiaduktu drogowego o konstrukcji żelbetowej
Promotor
Ireneusz Czmoch (WIL/IIB) Ireneusz Czmoch Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Jednostka dyplomująca
Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Jednostka prowadząca
Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)
Kierunek / specjalność studiów
, Budownictwo
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
27-08-2019
Data (rok) wydania
2019
Paginacja
83
Identyfikator wewnętrzny
DIL-5563
Recenzenci
Wojciech Trochymiak (WIL/IDM) Wojciech Trochymiak Instytut Dróg i Mostów (WIL/IDM)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL) Ireneusz Czmoch (WIL/IIB) Ireneusz Czmoch Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Słowa kluczowe w języku polskim
most, model obliczeniowy, model numeryczy, MES, koordynacja międzybranżowa, BIM
Słowa kluczowe w języku angielskim
bridge, computational model, numerical model MES, interbranch coordination, BIM
Streszczenie w języku polskim
W niniejszej pracy zostały opisane zagadnienia związane z problematyką tworzenia modeli obliczeniowych płytowo-belkowych wiaduktów drogowych. Omówiono teoretyczne sposoby odwzorowania konstrukcji i przeprowadzono szczegółową analizę trzech różnych modeli numerycznych: prętowego, rusztowego (wraz z wariantami) oraz płytowego. Skoncentrowano się na poszukiwaniu modelu najbardziej przydatnego z punktu widzenia projektanta, a więc możliwe nieskomplikowanego, lecz wystarczająco dokładnie odwzorowującego charakter pracy konstrukcji oraz przydatnego z punktu widzenia technologii BIM i związanej z nią koordynacji międzybranżowej.
Plik pracy
  • Plik: 1
    praca_inż_-_Borkowski_Mateusz_-_266564.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 31031

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe11b67319256403eb5f74f461ed36f68/
URN
urn:pw-repo:WUTe11b67319256403eb5f74f461ed36f68

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony