Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Comparative analysis of computational models a RC slab-beam overpass

Mateusz Borkowski

Abstract

The thesis deals with the problems of creating computational models of RC slab-beam overpass. The work presents theorerical methods of structure modeling and detailed analysis of three different numerical models: beam, grate (including variants) and plate. The research was focused on search for calculation models that are useful from the point of view of the designer, i.e. possibly uncomplicated but leading to sufficiently accurate description of the work of the structure and useful in terms of BIM technology.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Borkowski (FCE) Mateusz Borkowski,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Analiza porównawcza modeli obliczeniowych płytowo-belkowego wiaduktu drogowego o konstrukcji żelbetowej
Supervisor
Ireneusz Czmoch (FCE/ICE) Ireneusz Czmoch,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-08-2019
Issue date (year)
2019
Pages
83
Internal identifier
DIL-5563
Reviewers
Wojciech Trochymiak (FCE/IRB) Wojciech Trochymiak,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE) Ireneusz Czmoch (FCE/ICE) Ireneusz Czmoch,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
most, model obliczeniowy, model numeryczy, MES, koordynacja międzybranżowa, BIM
Keywords in English
bridge, computational model, numerical model MES, interbranch coordination, BIM
Abstract in Polish
W niniejszej pracy zostały opisane zagadnienia związane z problematyką tworzenia modeli obliczeniowych płytowo-belkowych wiaduktów drogowych. Omówiono teoretyczne sposoby odwzorowania konstrukcji i przeprowadzono szczegółową analizę trzech różnych modeli numerycznych: prętowego, rusztowego (wraz z wariantami) oraz płytowego. Skoncentrowano się na poszukiwaniu modelu najbardziej przydatnego z punktu widzenia projektanta, a więc możliwe nieskomplikowanego, lecz wystarczająco dokładnie odwzorowującego charakter pracy konstrukcji oraz przydatnego z punktu widzenia technologii BIM i związanej z nią koordynacji międzybranżowej.
File
  Request a WCAG compliant version
  Local fields
  Identyfikator pracy APD: 31031

  Uniform Resource Identifier
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe11b67319256403eb5f74f461ed36f68/
  URN
  urn:pw-repo:WUTe11b67319256403eb5f74f461ed36f68

  Confirmation
  Are you sure?
  Report incorrect data on this page
  clipboard