Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Problems of the consumers protection in the insurance market in Poland in the light of consumer complaints

Izabela Olczak

Abstract

The subject of this thesis is to discuss the problems of consumers protection in the insurance market in Poland in the light of consumers complaints. Contained informations are focused on the I department of insurance. The main purpose is to present how looks the protection of consumers in Poland and which entities are responsible for this. The thesis contains three chapters. The first one tells about Polish insurance market: how it was created, how it looks now. The next one is about consumer protection: what is this, when it was created and how consumer protection looks like in the insurance market. Third chapter presents the three main entities which are responsible for ensuring the proper functioning of insurance market. The last part is focusing on presentation the amount of data about complaints and requests that reach the Ombudsman of Insured and Financial Ombudsman. This chapter also tells about settlement of disputes and arbitration courts. This thesis mainly shows how important is the consumer protection. All of the markets are in constant development so we can't forget about the consumers. They are the main part od the markets, because the markets wouldn't exist without consumers and there wouldn't the consumers without markets.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Izabela Olczak (FoM) Izabela Olczak,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Problemy ochrony konsumentów na rynku ubezpieczeń w Polsce w świetle skarg konsumentów
Supervisor
Jan Monkiewicz (FoM/FRMD) Jan Monkiewicz,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
23-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Paweł Gołąb (FoM) Paweł Gołąb,, Faculty of Management (FoM) Jan Monkiewicz (FoM/FRMD) Jan Monkiewicz,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
ubezpieczenia, konsument, skargi, wnioski, dział I ubezpieczeń, rozpatrywanie skarg, ochrona konsumentów
Keywords in English
insurance, consumer, complaints, requests, complaints consideration, consumer protection
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest omówienie problemów dotyczących ochrony konsumentów na rynku ubezpieczeń w Polsce w świetle skarg konsumentów. Opracowane dane zostały zawężone do ubezpieczeń działu I. Głównym celem pracy było zaprezentowanie, jak w Polsce wygląda ochrona konsumentów, a także jakie podmioty są za nią odpowiedzialne. Przedstawiona została także historia i charakterystyka ochrony konsumentów rynku ubezpieczeniowego. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich dotyczy charakterystyki polskiego rynku ubezpieczeń oraz sposobu w jaki się kształtował. Kolejny rozdział przybliża pojęcie ochrony konsumenta oraz przedstawia jak ono postrzegane jest na rynku ubezpieczeniowym. Trzeci rozdział opisuje trzy główne podmioty czuwające nad prawidłowym funkcjonowaniem rynku ubezpieczeniowego oraz nad ochroną konsumentów. Ostatnia część skupia się na zaprezentowaniu danych, które dotyczą wpływających w roku 2015 do Rzecznika Ubezpieczonych i Rzecznika Finansowego skarg i wniosków. Przedstawiają one przede wszystkim ilość spraw podzielonych pod względem tematyki, przyczyny, sposobu działania Rzecznika, jego decyzji i zakończeniu. Trudnością napotkaną przy przedstawianiu tychże danych było to, iż w roku 2015 urząd Rzecznika Ubezpieczonych został przekształcony w urząd Rzecznika Finansowego. Różnice między tymi podmiotami zmusiły do zaprezentowania danych zarówno rozróżniając je oraz biorąc pod uwagę łącznie. Praca ta pokazuje jak bardzo w obecnych czasach istotna jest ochrona konsumentów. Rynek ubezpieczeń oraz każdy inny podlega ciągłemu rozwijaniu się, dlatego przy tym wszystkim nie może zabraknąć stawiania konsumenta na pierwszym miejscu. Należy chronić jego prawa i dawać możliwość, wraz z pomocą odpowiednich podmiotów, dbania o własny interes.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Olczak_Izabela_261833.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12149

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe1030ed348e345cab52b571270dff431/
URN
urn:pw-repo:WUTe1030ed348e345cab52b571270dff431

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page