Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The Seat of The Association of Ceramics Artists KERAMOS

Magdalena Małgorzata Marszałek

Abstract

This paper presents the project of the building designed as the centre of ceramics and the seat of the KERAMOS Association of Ceramics Artist. The project is located on half build-up plot in Praga Północ which is a district of Warsaw. This location has a very unique character because of the combination of historical brick architecture from XIX century and modern architecture in the closest surroundings. One of the most important aspects of the Project was to fit in the building to the urban landscape and to effectively use small surface of the given estate. The Function Programme was divided in two basic areas: exposition area and working area. This division is visible both in plans and in the architecture of the building. The Exposition area is located in the eastern part of the building and contains 3 separate exposition rooms, each on the separate floor. The Working area consist of two ceramics workshops ; educational for students and guests and „master” workshop for more advanced artists. It also contains a shop, office space and a small coffee shop. The Project also includes a underground parking which will be available for the staff only. The decision to use brick as the facade material was made because of two reasons; in order to connect with the character of the closest surrounding and also to connect with future users of the building. Bricks that are used to cover facades create different patterns – openwork, convex and flat pattern. The surfaces of brick patterns make the composition of the facades. It also refers to ceramics by itself – as the art, craft and material . It also symbolises the essence of creativity of the Association.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magdalena Małgorzata Marszałek (FA) Magdalena Małgorzata Marszałek,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Siedziba Stowarzyszenia Artystów Ceramików KERAMOS
Supervisor
Jakub Wacławek (FA/DDTA) Jakub Wacławek,, Division of Design and Theory of Architecture (FA/DDTA)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Division of Design and Theory of Architecture (FA/DDTA)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1828/L
Reviewers
Jakub Wacławek (FA/DDTA) Jakub Wacławek,, Division of Design and Theory of Architecture (FA/DDTA)Faculty of Architecture (FA) Małgorzata Nowak-Janicka (FA/DAUD) Małgorzata Nowak-Janicka,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
ceramika, Praga, klinkier, cegła, ekspozycja, rzemiosło, rzeźba, garncarstwo
Keywords in English
ceramics, Praga, clinker, brick, exposition, craft , sculpture, pottery
Abstract in Polish
Tematem opracowania jest projekt budynku użyteczności publicznej, pełniącego funkcję centrum ceramiki oraz siedziby stowarzyszenia artystów ceramików Keramos. Projekt zlokalizowany jest na niezabudowanej części działki przy ul. Okrzei w dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawa. Lokalizacja ma unikalny charakter ze względu na bliskie sąsiedztwo historycznej ceglanej architektury mieszkalnej z XIX wieku oraz architektury współczesnej. Działka będąca tematem opracowania jest częściowo zabudowana – znajduje się na niej kamienica czynszowa wpisana do gminnego rejestru zabytków. Niezwykle ważnym aspektem projektu było wpisanie budynku w istniejącą tkankę miejską w taki sposób, by utrzymać ład przestrzenny, oraz jak najefektywniejsze wykorzystanie niewielkiej przestrzeni niezabudowanej działki. Program funkcjonalny podzielony został na dwie strefy – reprezentacyjną ekspozycyjną oraz roboczą. Podział ten ma swoje odzwierciedlenie w architekturze, w postaci różnicy wysokości oraz estetyki elewacji. Strefa wystawiennicza to część wschodnia budynku, składająca się 3 otwartych sal ekspozycyjnych, każda na oddzielnej kondygnacji – co daje możliwość swobodnego organizowania i dzielenia tematycznie wydarzeń artystycznych takich jak wystawy, wernisaże oraz kiermasze. Pozostała część znajduje się od strony zachodniej i skupia przede wszystkim pracownie ceramiczne (edukacyjną oraz „master” – dla bardziej zaawansowanych), sklep z ceramiką połączony z pracownią, biuro stowarzyszenia oraz małą kawiarnię. W budynku przewiduje się parking podziemny dostępny wyłącznie na potrzeby stowarzyszenia. Umożliwi to sprawną organizację dostaw materiałów, sprzętów oraz eksponatów bez powodowania utrudnień komunikacyjnych na ul. Okrzei. W garażu zlokalizowane zostały także wszystkie niezbędne pomieszczenia techniczne oraz przestrzeń magazynowa. Wybór materiału elewacji oraz wyrazu architektonicznego nawiązuje zarówno do samej ceramiki, jak i do istniejącego otoczenia, w którym ze względu na charakter historyczny przeważa cegła. Wszystkie elewacje budynku zaprojektowane są z cegły klinkierowej, która przeplata się miejscami tworząc ażurową siatkę lub wypukły wzór. Materiał jest zatem elementem integrującym budynek z jego użytkownikami oraz otoczeniem. Dzięki niemu budynek wpisuje się w architekturę tej części dzielnicy, a jednocześnie wprowadza do niej nową jakość. Symbolizuje także różnorodność i możliwości tworzenia z ceramiki, co stanowi istotę twórczości stowarzyszenia będącego użytkownikiem budynku.
File
  • File: 1
    275687_inż_1_2.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33111

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe0ee8d84b7d14e1cb08c93ffc3b37770/
URN
urn:pw-repo:WUTe0ee8d84b7d14e1cb08c93ffc3b37770

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page