Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

"Voiced calculator" - a mobile application using speech recognition

Damian Pobrotyn

Abstract

The realization of the thesis project includes design, implementation and evaluation process of the application "Voiced calculator". The thesis work includes a review of existing speech recognition systems and mobile applications market research. In order to realize the topic was presented a prototype of a mobile application, using a ready tool for speech recognition as a communication interface with the device. The use of such a solution for the application of a mathematical calculator would create an opportunity to distinguish itself from other offered products. It was included not only a detailed technical description, but also the research on the effectiveness of this solution in the environment.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Damian Pobrotyn (FEIT) Damian Pobrotyn,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
"Kalkulator głosowy" - aplikacja mobilna wykorzystująca rozpoznawanie mowy
Supervisor
Artur Janicki (FEIT) Artur Janicki,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Krzysztof Brzeziński (FEIT) Krzysztof Brzeziński,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Artur Janicki (FEIT) Artur Janicki,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
kalkulator, rozpoznawanie mowy, aplikacja, głosowo, Android
Keywords in English
calculator, speech recognition, application, voice, Android
Abstract in Polish
Realizacja pracy dyplomowej obejmuje proces projektowania, implementacji oraz ewaluacji aplikacji „Kalkulator głosowy”. Praca zawiera przegląd istniejących systemów rozpoznawania mowy oraz rynku aplikacji mobilnych. W celu realizacji tematu przedstawiony został prototyp aplikacji mobilnej, wykorzystującej gotowe narzędzie do rozpoznawania mowy jako interfejs komunikacji z urządzeniem. Wykorzystanie takiego rozwiązania dla zastosowań kalkulatora matematycznego miało stworzyć szansę do wyróżnienia się na tle innych oferowanych produktów. Zawarty został nie tylko szczegółowy opis techniczny, ale również badania efektywności takiego rozwiązania w środowisku.
File
  • File: 1
    praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13939

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe0bb7cc2c31d46a2ad3878c29b2822a0/
URN
urn:pw-repo:WUTe0bb7cc2c31d46a2ad3878c29b2822a0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page