Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Manufacturing Crystalline Photovoltaic Solar Cells. The Difference of Solar Radiation in a Location in Poland and Another in Spain

Bruno Agún Gándara

Abstract

This thesis explains the managing of a crystalline silicon solar cell, and how the efficiency of this type of solar cell has been developed, starting with a simple P-N junction whose efficiency is 2% to an actual silicon solar cell and all its layers. Also, this thesis deals with the performance calculation of solar irradiance and calculates the power obtained for a photovoltaic system in two different locations one in Spain close to Salamanca and another in Poland located close to Warsaw. The aim was to calculate the differences between these two installations. At first, a solar angles calculator was developed with Excel, in order to calculate solar irradiance. The only inputs necessary are the location, date and time. The data obtained with this model was then used to calculate the different radiation changing the slope of our solar panel. Another input was needed, the irradiance on a horizontal surface in both locations, obtained from PVGIS web side. Besides the software from PVGIS can calculate the power obtained and the solar radiation with an optimal angle, the results from this interactive tool were compared with the calculation made manually in Excel.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bruno Agún Gándara (FPAE) Bruno Agún Gándara,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Analiza ogniw fotowoltaicznych. Różnice w promieniowaniu słonecznym w wybranych lokalizacjach w Polsce i Hiszpanii
Supervisor
Dorota Chwieduk (FPAE/IHE) Dorota Chwieduk,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
25-03-2019
Issue date (year)
2019
Pages
86
Internal identifier
MEL; PD-5058
Reviewers
Dorota Chwieduk (FPAE/IHE) Dorota Chwieduk,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Andrzej Grzebielec (FPAE/IHE) Andrzej Grzebielec,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
Fotowoltaika (PV), panele słoneczne, ogniwa słoneczne, krzem krystaliczny (c-Si), cienkie filmy, promieniowanie słoneczne, promieniowanie irradiancja, złącze PN, elektrony, kąt godzinny, deklinacja, wysokość, szerokość geograficzna, zenit, azymut, kąt nachylenia, energia słoneczna stała, efektywność, moc szczytowa.
Keywords in English
Photovoltaics (PV), solar panels, solar cell, crystalline silicon (c-Si), thin films, solar radiation, extraterrestrial irradiance, P-N junction, electrons, hour angle, declination, altitude, latitude, zenith, azimuth, tilt angle, solar constant, efficiency, peak power.
Abstract in Polish
Ta teza wyjaśnia zarządzanie krystalicznym krzemowym ogniwem słonecznym oraz w jaki sposób została opracowana efektywność tego typu ogniwa słonecznego, zaczynając od prostego złącza P-N, którego sprawność wynosi 2% w stosunku do rzeczywistego krzemowego ogniwa słonecznego i wszystkich jego warstw. Niniejsza praca dotyczy obliczania wydajności promieniowania słonecznego i oblicza moc uzyskaną dla systemu fotowoltaicznego w dwóch różnych lokalizacjach: w Hiszpanii w pobliżu Salamanki oraz innej lokalizacji w Polsce, położonej w pobliżu Warszawy. Celem było obliczenie różnic między tymi dwiema instalacjami. Najpierw opracowano kalkulator kąta słonecznego w programie Excel, aby obliczyć natężenie promieniowania słonecznego. Jedynymi wymaganymi danymi są lokalizacja, data i godzina. Informacje uzyskane za pomocą tego modelu zostały następnie wykorzystane do obliczenia różnego promieniowania zmieniającego się według nachylenia panelu słonecznego. Potrzebne były również informacje o natężeniu promieniowania na poziomej powierzchni w obu lokalizacjach, uzyskane ze strony internetowej PVGIS. Oprócz tego, że oprogramowanie PVGIS może obliczyć uzyskaną moc i promieniowanie słoneczne pod optymalnym kątem, wyniki tego interaktywnego narzędzia zostały porównane z obliczeniami wykonanymi w programie Excel.
File
  • File: 1
    BacherlorDiplomaBrunoAgunGandara.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32633

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe09c3def00e9459c8cb5f38f9e0dfe4f/
URN
urn:pw-repo:WUTe09c3def00e9459c8cb5f38f9e0dfe4f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page