Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Aircraft maintenance program optimization and commonality

Sefa Sari

Abstract

Here in this diploma thesis the way which has been followed is first of all investigation of how an aircraft maintenance manual (AMM) is prepared from the manufacturing of aircrafts. Then after aircraft starts operations, due to maintenance problems after some flight cycle (FC) or flight hour (FH) aircraft should enter to hangar. Aircraft should stay in hangar in a specified time range due to scheduled or unscheduled maintenance operations. As known for financiers every minute of aircaft stay on ground is generally lose of profit. The main purpose of this thesis is minimization of the on ground time with keeping safety limits which are defined by civil aviation authority. Investigation of ways for improvement benefits of each maintenance check and decrement cost of maintenance by the way of optimization. Investigation and explanation every stage of AMM preparation and revisions located in chapter 2. For the main purpose of thesis some source code has been written. This source code aiming to combine task cards which are containing the same access panels into C check. Last part of thesis is about commonality. Commonality is influencing directly benefits. Comparison between multi and mono aircraft fleets has been discussed in Chapter 6 under topic of Commonality. The combination of commonality and optimization can be investigated in a longer time range and more professionaly. In this thesis the way which has been used a wide view of combination of commonality and optimization of maintenance program.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Sefa Sari (FPAE) Sefa Sari,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Problemy optymalizacji programu obsługi technicznej samolotu i jednolitości floty
Supervisor
Kamila Kustroń (FPAE/IAAM) Kamila Kustroń,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
22-03-2016
Issue date (year)
2016
Pages
57
Internal identifier
MEL; PD-3679
Reviewers
Kamila Kustroń (FPAE/IAAM) Kamila Kustroń,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Tomasz Goetzendorf-Grabowski (FPAE/IAAM) Tomasz Goetzendorf-Grabowski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
lotnictwo cywilne, eksploatacja,transport lotniczy, samolot pasażerski, program obsługi technicznej,optymalizacja, jednolitość floty.
Keywords in English
aeronautical engineering, aircraft, CS-25/FAR-25, maintenance, maintenance program, commonality, optimization
Abstract in Polish
Celem niniejszej praca dyplomowej było zbadanie w jaki sposób zostaje przygotowana instrukcja obsługi samolotu (AMM) w procesie produkcji samolotów. Każdy samolot w procesie eksploatacji, po określonej liczbie cykli (start+ lądowanie) (FC) lub godzin lotu (FH), musi zostać poddany pracom obsługowym. Samolotu zostaje umieszczony w hangarze gdzie prowadzone są planowane lub nieplanowane prace obsługowe. Powszechnie wiadomo, że każda minuta takiego postoju generuje bardzo duże straty potencjalnych zysków dla linii lotniczych. Głównym celem pracy jest: minimalizacja czasu postoju samolotów na ziemi, z zachowaniem bezpiecznych limitów określonych przez przepisy obowiązujące w lotnictwie cywilnym, zbadanie sposobów zwiększenia korzyści z przeprowadzanych kontroli technicznych oraz zmniejszenie kosztów obsługi poprzez jej optymalizację. W pracy zbadano i wyjaśniono każdy etap przygotowania i aktualizacji AMM (w rozdziale drugim). Na potrzeby głównego celu pracy został napisany kod źródłowy. Łączy on ze sobą karty zadaniowe zawierające te same panele dostępu do przeglądów typu C. Ostatnia część pracy opisuje zalety posiadania floty złożonej z podobnych maszyn (od jednego producenta np. A320, A330), które wpływa bezpośrednio na wzrost zysków linii lotniczych. Porównanie Multi i Mono flot, samolotów zostało omówione w rozdziale 6. Połączenie mono- floty i optymalizacji można badać w dłuższym przedziale czasowym i o wiele bardziej profesjonalnie. W tej pracy zostały szeroko opisane zależności pomiędzy różnymi kombinacjami mono- flot, a optymalizacją prac obsługowych oraz zostały podane korzyści płynące z każdego, z rozwiązań.
File
  • File: 1
    Thesis_Sefa_Sari_Aircraft Maintenance Program Optimization and Commonality.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10672

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe099324ecbe24bc58a888a374a414d5d/
URN
urn:pw-repo:WUTe099324ecbe24bc58a888a374a414d5d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page