Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Application to manage high-power laser diode controllers

Anna Czabatorowicz

Abstract

This document describes the stages of design and application development management controllers high power LEDs. Its main task is to facilitate communication with the user through the user-friendly interface and presentation of the data clearly on the charts. The beginning of a document, the purpose of the work, the use of the application and specification lasers that the application should handle. Then they were presented used technologies and development tools, trying to argue your choice. In the following chapters, described the functionality and technical specifications of the project. Explain process for producing the entire software. The work is conclude a summary and comparison of design assumptions with the end result.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Anna Czabatorowicz (FEIT) Anna Czabatorowicz,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Opracowanie aplikacji zarządzającej sterownikami diod laserowych dużej mocy
Supervisor
Sławomir Szostak (FEIT/MO) Sławomir Szostak,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)
Study subject / specialization
, Elektronika (Elektronics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-07-2016
Issue date (year)
2016
Pages
53
Internal identifier
19/I/16
Reviewers
Mikołaj Baszun (FEIT/MO) Mikołaj Baszun,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Sławomir Szostak (FEIT/MO) Sławomir Szostak,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
lasery dużej mocy, aplikacja desktopowa, C#, JSON, sterownik,
Abstract in Polish
Niniejsza praca opisuje etapy projektowania i tworzenia aplikacji zarządzającej sterownikami diod laserowych dużej mocy. Jej głównym zadaniem jest ułatwienie użytkownikowi komunikacji z urządzeniami dzięki przyjaznemu interfejsowi i przedstawianiu w czytelny sposób danych na wykresach. Dodatkowo aplikacja zdalnie informuje użytkownika o przekroczeniu zadanych parametrów granicznych. Początek dokumentu zawiera cel pracy, zastosowanie aplikacji oraz specyfikację laserów, które aplikacja ma obsługiwać. Następnie zostały przedstawione użyte technologie oraz narzędzia programistyczne. W kolejnych rozdziałach opisano funkcjonalności oraz specyfikację techniczną projektu. Przybliżony został proces wytwarzania całego oprogramowania. Praca uwieńczona jest podsumowaniem i porównaniem założeń projektowych z efektem końcowym.
File
  • File: 1
    praca_dyplomowa_ACz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13374

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe09467bc662d45448570fab2ba880077/
URN
urn:pw-repo:WUTe09467bc662d45448570fab2ba880077

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page